2014-01-09 15:20Pressmeddelande

Ny bok om Engelbrektskyrkan

null

”Den vill vara ny och stark” Engelbrektskyrkan 100 år

Den 15 januari släpper Arkitektur- och designcentrum sin senaste bok, ”Den vill vara ny och stark” Engelbrektskyrkan 100 år, med texter av Eva Eriksson, Emilie Karlsmo, Catharina Nolin, Martin Rörby och Per Wahlström. Fotograf är Matti Östling och redaktör Annika Tengstrand. Boken bygger på material ur Arkitektur- och designcentrums samling. 

Boken ges ut i samband med att Engelbrektskyrkan fyller 100 år i januari 2014. Lars Israel Wahlman var arkitekten bakom kyrkan och den rika samlingen av skisser, ritningar m.m. hör till ett av de absoluta guldkornen i Arkitektur- och designcentrums samlingar.

-       Samlingen utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv, och att kunna presentera en del av detta kulturarv i en ny bok i samband med kyrkans jubileum känns både angeläget och väldigt roligt, säger Överintendent Lena Rahoult i en kommentar.

-       Arkitektur- och Designcentrums samlingar innehåller många guldkorn. Men om vi i detta sammanhang talar om guldkorn, så är Lars Israel Wahlmans samling något mer än så, det är en guldklimp. Det är vår förhoppning att denna bok ska ge läsaren samma känsla av förundran och stolthet som jag en gång kände när jag för första gången fick se materialet, säger Enhetschef Eric De Groat. 

»Jag tror, att Engelbrekts nya kyrka är det yppersta kyrkligabyggnadsverk, som sedan medeltidens dagar utförts i Sverige»,skrev arkitekten Torben Grut inför invigningen av kyrkan den 25 januari 1914.

Lars Israel Wahlman hade inte någon större erfarenhet av kyrkobyggnader när han 1906, 36 år gammal, vann tävlingen om kyrkan i det som skulle bli den nya Engelbrekts församling i Stockholm. I 100 år har den nu stått där, synlig över hela Stockholm och fortfarande anses den som ett av de viktigaste byggnadsverken i Sverige. Wahlman verkade i en brytningstid när det gällde både arkitekturen och religionen och han har lyckats väva samman de nya strömningarna. En arkitekt för 100 år sedan var oftast en allkonstnär som ritade både byggnad och inventarier, själv eller i samarbete med konstnärer. Engelbrektskyrkan är ett av landets främsta exempel på det. Författarnas olika infallsvinklar och de rika illustrationerna tar oss med på en resa, både i staden och i kyrkan.

Bokrelease sker den 15 januari 2014 på Engelbrektskyrkan, i församlingssalen, kl. 17.30.

Fakta

Eva Eriksson har varit redaktör för Arkitektur och arkitekturkritiker i Dagens Nyheter samt lektor vid Stockholms Universitet och Högskolan på Gotland. Hon är fil dr i arkitekturhistoria och har gett ut Den moderna stadens födelse (1990) och Den moderna staden tar form (2001), den senare baserad på avhandlingen från 2000. Därutöver har hon medverkat i en lång rad antologier. Sedan 2008 har hon skrivit om arkitektur i Svenska Dagbladet.

Docent Catharina Nolin är lektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där hon undervisar i arkitekturhistoria, kulturarvsstudier och landskapsarkitektur. Hon forskar om historiska parker och trädgårdar vilket bland annat resulterat i en avhandling om 1800-talets
offentliga parker, en bok om Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt samt forskning om kvinnliga landskapsarkitekter under 1900-talets första hälft.

Per Wahlström är kontraktsprost för Engelbrekts, Oscars och Hedvig Eleonora församlingar och kyrkoherde i Engelbrekts församling sedan januari 2002. Han är prästvigd 1975 för Stockholms stift och har tidigare tjänstgjort i Daga pastorat och Södra Öknebo pastorat, båda i Strängnäs stift. Under åren som präst har han verkat på landsbygd, i förort och storstad vilket gett erfarenheter av såväl kyrkorummens funktion som församlingars verksamhet.

Emilie Karlsmo är lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerade år 2005 på en avhandling med titeln Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige. Hon arbetar med en studie om svenska posthus med arbetstiteln Postkontoren som försvann. Hon är också ledamot i FFKK, Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Martin Rörby är arkitekturhistoriker. Han har varit engagerad vid Arkitektur- och designcentrum och Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där han disputerat på en avhandling om arkitekten David Helldén. Sedan 2004 är han knuten till Rådet till skydd för Stockholms skönhet som sekreterare och kanslichef. Han verkar också som skribent och föreläsare samt presenterar byggnadskonst i SVT tillsammans med journalisten Christoffer Barnekow.

Matti Östling är sedan 2007 verksam som fotograf vid Arkitektur- och designcentrum och har medverkat i ett flertal bokproduktioner de senaste åren, både inom ramen för sin anställning och på frilansbasis. Han har utbildat sig vid bland annat Högskolan för fotografi och film i Göteborg och Umeå universitet.

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Arkitekturmuseet delar entré med Moderna Museet.
Karta

Öppettider

Utställningar:
Tis 10-20
Ons-sön 10-18
Bibliotek:
Tis-tors 13-17
Fre 13-16
Forskarexpedition: 
Tis-tors 13-17
Fre stängtOm ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman