2014-06-17 15:10Pressmeddelande

Ny arena för design och arkitektur i Almedalen

Ny arena för design och arkitektur i Almedalen

Arkitektur- och designdagen är en heldag med samtal och debatter kring skol- och utbildningsfrågor, stadsbyggnadsfrågor och ungas boende. Den presenteras av Svensk Form, Sveriges Arkitekter och Arkitektur- och designcentrum under årets politikervecka. Dagen är starten på en långsiktig satsning som ger plats åt design och arkitektur i samhällsdebatten.

– Arkitektur och design är kraftfulla verktyg för samhällsutvecklingen, men diskuteras politiskt alltför ofta enbart som en kulturfråga. Vi vill denna dag visa på arkitekturens sprängkraft, säger Tobias Olsson, tillträdande förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Ungas boende, ett ökat (bo)stadsbyggande och arkitektur och skola är några av de frågor Sveriges Arkitekter tar upp. Svensk Form fokuserar dels på designutmärkelsernas betydelse för designsverige, dels värdet av de praktiska och estetiska ämnena i hela skolsystemet.

– Vi vill peka på riskerna med att nedmontera de praktiska och estetiska ämnena i skolan. Vad händer när dagens elever kommer ut i yrkeslivet, när Sverige ska konkurrera internationellt inom kreativitet och innovation? säger Ewa Kumlin, vd Svensk Form. Det redan stora intresset för Arkitektur- och Designdagen visar att de kulturella och kreativa näringarna har lyfts på den politiska agendan, och vi hoppas att designområdet får en självklar plats framöver i Almedalen.

Arkitektur- och designcentrum kommer att tala om cykelns betydelse i samtiden och framtiden som livstilsattribut, designobjekt och infrastrukturell utmaning för dagens städer.

– Med vår utställning Cykel visar vi hur design, stadsplanering och politik kan samverka för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Det är ett konkret exempel på hur kreativiteten i dessa branscher bidrar till att skapa lösningar på dagens samhällsproblem, säger Veronica Hejdelind, publik chef på Arkitektur- och designcentrum.

Till Arkitektur- och designdagen bjuder vi tillsammans in politiker, beslutsfattare, utbildningsföreträdare, företagsledare, design- och samhällsbyggarbranschen och alla som är intresserade av våra frågor. Kvällen avslutas med mingel och PechaKucha, ett underhållande presentationsformat där inbjudna gäster talar till 20 bilder som visas i 20 sekunder vardera.

Välkommen till Arkitektur- och Designdagen

Plats: Liljehornska husets gård, Strandgatan 16 A, Visby

Datum: måndag 30 juni 

Tid: Från 8.30–23.00. Vi bjuder på frukost och lunch

Presskontakter:

Svensk Form: Elna Lassbo, elna.lassbo@svenskform.se, 0723-23 31 48

Sveriges Arkitekter: Ariella Nisell, ariella.nisell@arkitekt.se, 0709-707646

Arkitektur- och designcentrum: Angela Tillman Sperandio, angela@arkdes.se, 0739-82 10 84.

#arkitekturdesigndagen 
Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman