2023-05-18 05:46Pressmeddelande

Nordiska paviljongen Joar Nango – Girjegumpi: The Sámi Architecture Library 18:e internationella arkitekturbiennalen – La Biennale di Venezia

Girjegumpi: The Sámi Architecture Library by Joar Nango and collaborators at the Nordic Countries Pavilion. Photo: Laurian Ghinițoiu (2023). CC BY-SA 4.0.
Girjegumpi: The Sámi Architecture Library by Joar Nango and collaborators at the Nordic...Girjegumpi: The Sámi Architecture Library by Joar Nango and collaborators at the Nordic Countries Pavilion. Photo: Laurian Ghinițoiu (2023). CC BY-SA 4.0. Girjegumpi: The Sámi Architecture Library by Joar Nango and collaborators at the Nordic...

I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp frågor som är relevanta for arkitektur som skapas av urfolk. Joar Nango med flera, presenterar i den nordiska paviljongen på den 18:e internationella arkitekturbiennalen i Venedig, Girjegumpi: The Sámi Architecture Library, som är en struktur, kunskapskälla och social plattform for samisk arkitektur. Den nordiska paviljongen representerar officiellt Finland, Norge och Sverige genom Finlands Arkitekturmuseum, Nationalmuseet i Norge och ArkDes, Sveriges nationella centrum for arkitektur och design.

Girjegumpi är en fysisk form av de samtal och den forskning som Joar Nango initierat under de drygt tjugo år han varit verksam i skärningspunkten mellan arkitektur och konst. Som ett mobilt, kollektivt bibliotek har projektet ständigt utvecklats och utvidgats på sin resa till nya platser, såval i Sapmi som i övriga Norden. Resan har lett till flera samarbeten, bland annat med konstnärer och hantverkare så som Katarina Spik Skum, Anders Sunna, Ken Are Bongo och Anders Rimpi.

Hjärtat i Girjegumpi är det arkiv som innehåller 500 böcker, allt från rariteter till samtida titlar, som alla behandlar frågor om samisk arkitektur och design, aktivism, traditionell och traderad byggkunskap och dekolonisering. Arkivet har även många andra funktioner och beståndsdelar. Det innehåller illustrationer, materialprover, designdetaljer och upphittade föremål. Girjegumpi fungerar också som en social plattform för olika grupper, det agerar som ett läsrum for enskilda studier och reflektion. Som ett kritiskt konst- och arkitekturprojekt bygger arkivet en plats for urfolkets tankar.

Girjegumpi är ett nomadiskt, levande designprojekt som lyfter vikten av urfolkens kunskaper i dagens samtal om arkitektur: Att arbeta kollaborativt, byggnadstekniker, användningen av naturresurser i ett snabbt föralderligt klimat, nytjandet av lokala material i processen och ett respektfullt närmande till landskapet och naturen. Girjegumpi sätter ljuset på arkitektens position i en riktning mot en mer flerdimensionell förståelse av världen.

Den nordiska paviljongen, som ritades av Sverre Fehn 1962, var tänkt att ge uttryck for ett gränsoverskridande nordiskt samarbete. I detta sammanhang bjuds en internationell publik in till Girjegumpi for att fortsatta bygga kunskap, samarbete och solidaritet som rör sig över nationella gränser.

 Om Girjegumpi

Ordet Girjegumpi kommer från två nordsamiska ord: ”girji”, som betyder ’bok’, och ”gumpi” – en liten mobil renskötarstuga på slädmedar, ofta dragen av en snöskoter. Denna ordlek refererar till ett bibliotek, ett arkiv och den konstruktion i vilken dessa förvaras och transporteras. Girjegumpi har utvecklats på manga olika platser sedan 2018. När det inte turnerar har det sin bas hos Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum for samtidskonst) i Karašjohka/Karasjok. En systerversion av Girjegumpi finns på National Gallery of Canada i Odawag/Ottawa.

Girjegumpis medverkande omfattar bland annat: Havard Arnhoff, Ken Are Bongo, Petter Bratland, Stefano Crosera + Margherita Pasqualato (Cantiere Daniele Manin), Mathias Danbolt, Ole-Henrik Einejord, Astrid Fadnes, Jenni Hakovirta, Eirin Hammari, Elin Haugdal, Petri Henriksson, Tone Huse, Robert Julian Hvistendahl, Iver Jaks + Jon Ole Andersen, Anne Kare Kemi, Annik Kristiansen Hagen, maka design, Grete Johanna Minde, Karen Inger Anne Nango, Nils John Nango, Anne Henriette Nilut, Ole Thomas Nilut, Raisa Porsanger, Tobias Aputsiaq Prytz, Anders Rimpi, Katrine Rugeldal, Wimme Saari, Sami Architecture Dictionary Group, Arne-Terje Sather, Katarina Spik Skum, Mary Ailonieida Somban Mari, Četil Somby, Anders Sunna, Anna-Stina Svakko, Eystein Talleraas, Petter Tjikkom, Magnus Antaris Tuolja De samarbetande instituten omfattas bland annat av: Ajtte, Arctic Arts Festival – Festspillene i Nord-Norge, Sami Daiddaguovddaš (SDG), RDM – Samiid Vuorka-Davvirat, UiT – The Arctic University of Norway

Girjegumpi – tidslinje och platser

2018: Harsttak/Harstad, Arctic Arts Festival; Markomeannu, Sami Culture and Music Festival; Karašjohka/Karasjok, Sami Daiddaguovddaš (Samiskt centrum for samtidskonst).

2019: Dalvvadis/Jokkmokk, Jokkmokk’s Market; Gallivare; Ottawa, National Gallery of Canada.

2020: Bergen, Bergen Kunsthall; Karašjohka/Karasjok, Sami Daiddaguovddaš (Samiskt centrum for samtidskonst); Virtual Girjegumpi, ArkDes.

2021: Harsttak/Harstad, Arctic Arts Festival; Karašjohka/Karasjok, Sami Daiddaguovddaš (Samiskt centrum for samtidskonst); Oslo, Nasjonalmuseet.

2022: Helsingfors, Kiasma, ARS22; Montreal, Canadian Centre for Architecture, ᐊᖏᕐᕋᒧᑦ / Ruovttu Guvlui / Towards Home; Karašjohka/Karasjok, Sami Daiddaguovddaš (Samiskt centrum for samtidskonst).

2023: Nordiska paviljongen, 18:e internationella arkitekturbiennalen – La Biennale di Venezia. Efter stoppet i Venedig kommer Girjegumpi att fortsatta sin resa.

Om Joar Nango

Joar Nango (född 1979, Alta) är en arkitekt och konstnär baserad i Romsa/Tromso, Norge. Hans arbete är djupt rotat i Sapmi – det traditionella samiska område som täcker norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Kolahalvon i Ryssland. Genom byggande, platsspecifika interventioner, designsamarbeten, fotografi, publikationer och video utforskar Nango i sitt arbete den roll som samisk och urfolksarkitektur och slöjd har inom samtida tankande. Nangos arbete, daribland langtidsprojektet Girjegumpi, berikas av parallella samarbeten med andra konstnarer, arkitekter och hantverkare. Hans tjugoariga praktik inbegriper manga initiativ och projekt, bland annat ar han en av grundarna av arkitekturkollektivet FFB (2010). Han har nyligen samarbetat med koreografen och regissören Elle Sofe Sara i en dansförestallning med Carte Blanche, med premiar på Den Norske Opera & Ballett 2022. Efter att ha vunnit en arkitekttavling 2021 ritar Joar Nango tillsammans med Snohetta, Econor och 70°N arkitektur den nya Samiska nationalteatern samt Samiska gymnasiet samt Rennaringsskolan i Guovdageaidnu/Kautokeino, som nu är under uppbyggnad. Joar Nango är utbildad vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim och tog examen i arkitektur 2008. Sedan dess har hans arbete presenterats pa Documenta 14, Bergen Kunsthall, Nasjonalmuseet i Oslo – arkitektur, Canadian Centre for Architecture, Chicago Architecture Biennale 2019, Sami Daiddaguovddaš (Samiskt centrum for samtidskonst) och Kiasma.

Kommentar till redaktörer

• Den 18:e internationella arkitekturbiennalen – La Biennale di Venezia – pågar mellan den 20 maj och den 26 november 2023.

• Den nordiska paviljongen i Venedig samägs av Sverige, Finland och Norge. 2023 ansvarar ArkDes (Statens centrum for arkitektur och design) for att organisera projektet på uppdrag av kommissionarerna Kieran Long (ArkDes), Carina Jaatinen (Finlands Arkitketurmuseum/MFA) och Stina Hogkvist (Nasjonalmuseet, Norge).

• Teamet pa ArkDes består av intendenterna Carlos Minguez Carrasco och James Taylor-Foster, projektansvarig Luba Kuzovnikova, med stod av Elisabet Norin, Stefan Mossfeldt och Johanna Fogel.

• Produktionen i Venedig far stod av M+B Studio och eiletz ortigas | architects.

Mediekontakter

• Maria Ostman (Pressansvarig, ArkDes) – maria.ostman@arkdes.se


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman