2020-03-18 15:43Pressmeddelande

Nationalmuseum, Moderna Museet och ArkDes stänger tillfälligt till och med den 14 april

Cred: Emma Fredriksson.

Med anledning av situationen kring det nya coronaviruset har Nationalmuseum, Moderna Museet och ArkDes beslutat att tillfälligt stänga sina lokaler. Moderna Museet och ArkDes, som har sina respektive verksamheter i samma lokaler, kommer att hålla stängt från och med den 19 mars och Nationalmuseum stänger från och med den 20 mars. Alla tre museer håller stängt fram till och med åtminstone den 14 april. All verksamhet såsom föreläsningar, offentliga visningar, skolvisningar, ateljéverksamhet och bokade gruppvisningar i respektive museums lokaler är sedan tidigare inställda. Även restaurangverksamheterna i lokalerna stängs nu.

De utställningar som är planerade att öppna under den aktuella perioden kommer istället att välkomna besökarna när museerna öppnar igen. Nedstängningen gäller förutom lokalerna i Stockholm även Moderna Museet i Malmö.

 - Att ha ett öppet museum i en tid när vi uppmanas att stanna hemma är inte förenligt med varandra säger Gitte Ørskou, överintendent på Moderna Museet. Så som läget ser ut just nu kan därför inte Moderna Museet längre vara en fysisk öppen offentlig plats. Vi ser dock konsten som en plats att hämta perspektiv och förtröstan och Moderna Museet kommer att fortsätta utveckla sig som en digital plats där vi kan förmedla konsten på olika sätt. Jag vill gärna uppmärksamma våra besökare på att vi till exempel varje dag har visningar som direktsänds på nätet. Så snart som det är möjligt kommer vi att öppna Moderna Museet och vi ser fram emot att få möta våra besökare igen.

Utvecklingen följs noga och museerna hoppas kunna välkomna besökarna snart igen. Även om lokalerna är stängda fortsätter museernas verksamheter, om än i andra former.

 - Museer skapar viktiga plattformar i dagens samhälle. De är viktiga för vår identitet, inte minst när samhället har stora utmaningar. Vi stänger museibyggnaden tillfälligt nu men vi fortsätter att jobba med att bygga broar från historien till nutid och att satsa på samlingarnas digitala tillgänglighet. Nationalmuseum är ett museum för alla - även när dörrarna är stängda, säger Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum.

För mer information vänligen kontakta respektive museums pressavdelning.

ArkDes:
Maria Östman, 073-273 36 00
maria.ostman@arkdes.se

Moderna Museet:
press@modernamuseet.se
Kristin Lundell, 0709-52 23 62

Nationalmuseum: 
Hanna Tottmar
press@nationalmuseum.se
Tel: 08-519 544 00.


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman