2015-11-05 15:57Pressmeddelande

Mer politik - lösningen på bostadskrisen? 11 november

null

Den svenska bostadskrisen är idag ett faktum och konsekvenserna börjar bli kännbara inte bara för individen utan också för samhället i stort. Hur ska byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden komma igång och vilka politiska initiativ krävs för att lösa bostadskrisen?

11 november kl 9.00–12.00, ArkDes, Skeppsholmen, Auditoriet. Fri entré.
Anmälan: maria.ostman@arkdes.se

På uppdrag av Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) har Kristian Skånberg
skrivit rapporten Bobyggande som samhälleligt brobyggare. Som en del av ArkDes mötesplats – Tema (Bo) stad, samlas en expertpanel, modererad av Dan Hallemar, för att titta närmre på rapporten och diskutera de fem djärva politiska förslag som rapporten presenterar för att få igång byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden.

Mellan de båda panelerna kommenterar Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan rapporten.

I första panelen:

- Viktoria Walldin – White Arkitekter
- Carlos Rojas – Miklo
- Vanja Larberg – S2020 Göteborgs stad
- Åsa Dahlin – Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Stockholm stad

I andra panelen:

- Henrik Edin – Liberala ungdomsförbundet LUF
- Philip Botström – Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU
- Caroline Sundberg – Sveriges förenade studentkårer SFS

Moderator: Dan Hallemar, journalist

PROGRAM:

9.00-9.30 – Kaffe.

9.30-9.40 – Öppning av Kerstin Brunnberg, överintendent ArkDes, Johan Lindholm,
Förbundsordförande Byggnads.

9.40-10.00 – Presentation av rapporten, Kristian Skånberg.

10.00-10.40 – Paneldebatt med utgångspunkt i slutsatser och ställningstaganden i rapporten
Bobyggande som samhälleligt brobyggande.

10.40–11.10 – Reflektion kring rapporten och paneldebatterna av Mehmet Kaplan.

11.10–11.40 – Paneldebatt med ungdomsförbunden Liberala ungdomsförbundet LUF, Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU och Sveriges förenade
studentkårer SFS.

11.40–12.00 – Sammanfattning och slutsatser.

Seminariet är ett samarbete mellan ArkDes Mötesplats, Byggnads och Global utmaning

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
KartaOm ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman