2008-09-04 22:43Pressmeddelande

LUCY+JORGE ORTA 9 september-2 november

null

Arkitekturmuseet och Svensk Form visar tillsammans ett urval av paret Lucy+Jorge Ortas verk i Arkitekturmuseets lokaler. Konstnärsduon har ett stort samhällsengagemang vilket avspeglas i deras projekt. Flera av verken handlar om människan och jordens överlevnad skildrat genom textila och arkitektoniska lösningar. Projekten växer fram genom olika frågeställningar;


  • Hur kan konsten inta en ny kritisk roll gentemot de växande problemen i världen?

  • Vad kan arkitekter och konstnärer bidra med för en mer human, miljöanpassad och ekologisk bebyggelse?

  • Hur kan konstprojekt medverka och delta i en konstruktiv dialog och förbättra förutsättningarna för de mindre priviligerade i vårt samhälle? 

 


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman