2007-04-12 16:50Pressmeddelande

KAZYUO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA / SANAA 15 maj – 19 augusti 2007

Arkitekturmuseet presenterar en stor utställning med den japanska arkitektduon SANAA (Sejima and Nishizawa Architects and Associates). De nya estetiska synsätt och tekniska lösningar som arkitekterna utvecklat gör dem till förgrundsgestalter på dagens arkitekturscen.

Utställningen fortsätter Arkitekturmuseets satsning på att presentera den yngre generation arkitekter som kommit fram i Japan under de senaste åren. Bland dessa räknas SANAA till de främsta. De grundade sitt kontor i Tokyo 1995, idag har man projekt över hela världen. Bland de byggnader som färdigställts de senaste åren finns Kanazawas konstmuseum, (2004), skolbyggnad för Zollverein School of Management and Design, Essen (2006) samt De Kunstlinie, teater- och kulturcentrum i Almere, Nederländerna, (2006). I slutet av året öppnar New Museum of Contemporary Art, New York. SANAA är idag det kontoret som är tongivande i gestaltning av nya konstmuseer. Verksamheten omfattar också formgivning av möbler och andra föremål.

SANAA representerar en ny generation arkitekter som söker nya arbetssätt för en platsspecifik arkitektur, genom att problematisera etablerade begrepp inom arkitekturdebatten, som t.ex. privat och offentligt, transparens och öppna planslösningar. Deras arbeten karaktäriseras bland annat av stora glaspartier som möjliggör en sammansmältning mellan interiör och exteriör. Deras strävan efter nya strukturer och rumssammanhang har resulterat i sofistikerade konstruktiva lösningar. Rummens utformning associeras till begrepp som öppenhet och flöde. Här framträder ett växelspel mellan ljus och skugga, öppet och slutet och en symbios mellan natur och arkitektur.

Utställningen presenterar arbeten från början av deras karriär fram till idag genom studiemodeller, tredimensionella objekt, fotografier och videofilmer som kan sägas vara i gränslandet mellan konst och arkitektur.

I samband med öppningen den 15 maj håller SANAA en föreläsning.

För mer information kontakta Karin Åberg Waern.
Tel: 08-587 270 82, karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman