2007-05-10 09:08Pressmeddelande

KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA / SANAA 15 maj –19 augusti 2007

15 maj ¬– 19 augusti 2007
Vernissage tisdag den 15 maj kl. 19.30
Pressvisning tisdag den 15 maj kl. 17.00

Arkitekturmuseet presenterar den första större utställningen i Sverige och den största i Europa för närvarande med de japanska arkitekterna SANAA De nya estetiska synsätt och tekniska lösningar som arkitekterna utvecklat gör dem till förgrundsgestalter
på dagens arkitekturscen.


Utställningen fortsätter Arkitekturmuseets satsning på att presentera den yngre generation arkitekter som kommit fram
i Japan under de senaste åren. Bland dessa räknas SANAA till de främsta. Kazuyo Sejima och Ruye Nishizawa grundade sitt kontor
i Tokyo, 1995. I början arbetade man huvudsakligen med uppdrag inom landet, idag har man vunnit internationellt erkännande och har projekt över hela världen. Bland de byggnader som färdigställts de senaste åren kan nämnas Kanazawas konstmuseum, (2004) och skolbyggnaden för Zollverein School of Management and Design, Essen (2006). Det nya museet för nutida konst i New York, är under uppförande och öppnar i slutet av året. Ett annat pågående projekt är Louvrens filial i Lens, i norra Frankrike, ett uppdrag som man fick efter att ha vunnit en arkitekttävling 2005. SANAA är idag det kontor som är tongivande i gestaltning av nya konstmuseer.

Sanaas arkitektur
SANAA representerar en ny generation arkitekter som söker utveckla arbetssätt för en platsspecifik arkitektur genom att problematisera etablerade begrepp inom arkitekturdebatten,
som t.ex. privat och offentligt, transparens och öppna plan-lösningar. De försöker skapa klara och tydliga förhållanden mellan de olika delarna av en byggnad. Projekten kan verka minimalistiska men snarare är målet att skapa en klar arkitektur. Deras arbeten karaktäriseras bland annat av stora glaspartier som möjliggör en sammansmältning mellan interiör och exteriör. Ofta har ett intresse varit att skapa en atmosfär av ljus, att definiera rummen med ljus. Deras strävan efter nya strukturer och rumssammanhang har resulterat i sofistikerade konstruktiva lösningar. Rummens utformning associeras till begrepp som öppenhet och flöde.
Här framträder ett växelspel mellan ljus och skugga, öppet och slutet och en symbios mellan natur och arkitektur. Museet i Kanazawa har kallats en ny arketyp. Planlösningen med utspridda rum, som en klunga hus i en by, kan inte bara användas i museer utan för många olika typer av byggnader som skolor och sjukhus.

Utställningen
Utställningen presenterar arbeten från början av deras karriär fram till idag genom studiemodeller, tredimensionella objekt, fotografier och videofilmer som kan sägas vara i gränslandet mellan konst och arkitektur. Ett viktigt moment i SANAAS kreativa process består i att bygga ett stort antal småskaliga modeller där rörelsemönster, form och konstruktiva lösningar kan studeras. Sejima beskriver det som att hon vill sudda ut gränserna mellan hårdvara och mjukvara
i arkitektur och förena de två. Föreningen sker i arbetsprocessen.
I utställningen finns både gemensamma arbeten under namnet SANAA och projekt genomförda i de egna kontoren. Verksamheten omfattar också formgivning av möbler och andra föremål. I utställningen visas bland annat vasen Hanahana, Silla Flor, stolen Rabbit och en teservis producerad av Alessi.

Följande byggnader och projekt ingår bland annat i utställningen:
Flerbostadshus Gifu, Kitagata, Japan, 1994-2000
Multimedia studio, Ogaki, Japan, 1995-1996
Museum N, Wakayama, Japan 1995 - 1997
Museum O, Nagano, Japan 1995 - 1999
Villa i Kamakura, Japan, 1999-2001
Teater och kulturcenter ’De Kunstlinie’, Almere, Nederländerna, 1998 – 2006
Museum för nutida konst i Kanazawa, Japan, 1999 – 2004
Villa i plommonlund, Tokyo, Japan, 2001-2003
Dior, Omotesando, Tokyo, Japan, 2001-03
Medborgarhus, Onishi, Japan, 2003-2005
Glaspaviljong vid Konstmuseet i Toledo, Ohio, USA, 2001 – 2006
Tillbyggnad för IVAM, Institutet för modern konst, Valencia, Spanien, 2002 –
Kontorsbyggnad för Novartis, Basel, Schweiz, 2003 - 2006
Skolbyggnad för Zollverein School of Management and Design, Essen 2003 – 2006
Nytt museum för nutida konst, New York, 2003 –
Studiecenter för EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Schweiz, 2005 –

Utställningen har tidigare visats i Kanazawa, Vicenza, Basel, Berlin och Léon men är modifierad och utformad speciellt för Stockholm.
Utställningsarkitekter är Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa
Kommissarie: Karin Åberg Waern
Koordination SANAA: Sam Chermayeff

Utställningen genomförs med stöd från Japan foundation, Tyréns
och Création Baumann.

Biografi
Kazuyo Sejima (Ibaraki, 1956) och Ryue Nishizawa (Kanagawa, 1966) drev egna arkitektkontor innan de grundande SANAA 1995. Sejima studerade arkitektur på Japans Women’s University innan hon började arbeta hos den välkände arkitekten Toyo Ito. Det egna kontoret Kazuyo Sejima and Associates etablerades 1987. 1992 valdes Sejima till årets unga arkitekt i Japan. Sedan 2001 undervisar hon i arkitektur vid Keio University, Tokyo. Ryue Nishizawa utbildades vid Yokohama National University. Efter examen arbetade han på Sejimas kontor, den egna verksamheten grundades 1997. Nishizawa undervisar sedan 2001 vid universitetet
i Yokohama.
SANAA har erhållit ett flertal priser för sin arkitektur. De belönades t ex 2004 med ett guldlejon vid den 9:e arkitekturbiennalen i Venedig, för konstmuseet i Kanazawa och tillbyggnaden för museet för modern konst i Valencia. 2005 utsågs de till pristagare av Rolf Schockpriset i de visuella konsterna av Akademien för de fria konsterna.

Föreläsning
I samband med öppningen håller Ruye Nizhizawa en föreläsning: Kazuyo Sejima +Ryue Nishizawa/SANAA, recent and current work
Plats: Auditioriet, Arkitekturmuseet/MM
Tid: 15 maj kl. 18.00
Förköp i Arkitekturmuseets informationsdisk
Föreläsningen hålls på engelska
För pressackreditering: Kontakta Monica Rydberg, 08-587 270 50, eller monica.rydberg@arkitekturmuseet.se
OBS! hämtas senast den 15 maj kl 17.00

Pressvisning
Tid: Tisdagen den 15 maj kl. 17.00
Plats: Arkitekturmuseet, Skeppsholmen, Stockholm
För anmälan: Monica Rydberg, tel 08-587 270 50 eller monica.rydberg@arkitekturmuseet.se
OBS! senast den 14 maj 2007

Pressbilder och pressinformation finns på: arkitekturmuseet.se/press
Användarnamn: media Lösenord: media

För mer information kontakta Karin Åberg Waern.
Tel: 08-587 270 82, karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se
Länkar:
21 århundradets museum för nutida konst, Kanazawa, Japan
http://www.kanazawa21.jp

Glaspaviljong Toledo Museum of Art, Ohio, USA
http://www.toledomuseum.org/

Tillbyggnad IVAM, Valencia, Spanien
http://www.ivam.es/proyecto_ampliacion/ampliacion/index1.html

Design och managementskola Zollverein, Essen, Tyskland
http://www.zollverein-school.de

New museum of Contemporary Art, New York, USA
http://www.newmuseum.org/now_new_initiatives.php

Studentcetrum, EPFL, Lausanne, Schweiz
http://learningcenter.epfl.ch/page64738.html


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman