2009-10-28 14:26Pressmeddelande

Kan arkitektur förändra världen?

null

Building Sustainable Communities - Danish Architects and Engineers for the Global Compact

Arkitekturmuseet, 3 november - 29 november
Vernissage 3 november kl. 18.00

I utställningen Building Sustainable Communities sätter Arkitekturmuseet tillsammans med Dansk Arkitektur Center danska arkitekters och ingenjörers sociala och etiska ansvar för världsutvecklingen i fokus.

Genom exempel från 21 olika verksamheter presenteras hur arkitekter, planerare och ingenjörer bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för människor runt om i världen. Alla deltagande kontor har anslutit sig till FN:s företagsnätverk Global Compact och följer därmed deras 10 principer för ansvarig och hållbar företagsamhet.

"Building Sustainable Communities är mer än en utställning om danska arkitekters och ingenjörers globala arbete. Det är ett upprop till handling som siktar mot att skapa engagemang, medvetenhet och ansvarskänsla Inom arkitekt- och ingenjörsbranschen utifrån ett globalt bygg- och planeringssammanhang." Kent Martinussen, adm. direktör DAC

Utställningen som visas på Arkitekturmuseet är en bearbetad version av den utställning som tidigare visats på Dansk Arkitektur Center och produceras i samarbete med Danmarks ambassad.

MER INFORMATION
www.arkitekturmuseet.se/pressrum
användarnamn: media lösenord: media

Lars Fridén, tel. 0858727034, e-post. lars.friden@arkitekturmuseet.se

 

 

Och även:
Smarta textilier - en presentation till minne av textilformgivaren Ulla Eson Bodin


3 november - 6 januari 2010
Vernissage 3 november kl. 18.00

Till minne av Ulla Eson Bodin, fd professor vid Textilhögskolan i Borås, visar Arkitekturmuseet i samarbete med professor Wanja Djanaieff Smarta Textilier, ljudabsorbenter från företaget abinitio. Textilien är vetenskapligt utvecklad och bygger på en äggkartongs ytstruktur.

Mer info på www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/smarta-textilier


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman