2015-06-12 08:30Pressmeddelande

Insekter som midsommarmat eller ljusterapi i busskuren? Ny utställning: Reprogramming the City

null

Våra städer har ett överflöd av outnyttjade möjligheter. Hur kan vi göra mer av det som redan finns i staden?”. Den 17 juni kl.13.00 (OBS NY TID) är det pressvisning av utställningen Reprogramming the City, som handlar om hur våra städer kan bli smartare och mer hållbara. Vi visar den första prototypen av insektsfarmen Buzzbuilding – projektet som ska göra Stockholm självförsörjande på protein. Det blir även provsmakning av insekter.

Pressvisning: 17 juni kl.13.00 OBS NY TID!

O.S.A. maria.ostman@arkdes.se
Utställningen pågår 18 juni – 30 augusti

I utställningen visas bland annat:
Första prototypen av insektsfarmen Buzzbuilding – projektet som ska göra Stockholm självförsörjande på protein.
Busskurer som ger ljusterapi i väntan på bussen, Umeå.
Lido Line – simma eller åk skridskor till jobbet, Regent Canal, London.
Gapahuk - ett vindskydd för de som inte har en plats, Stockholm.
Grönsaksodlingar i t-banan, Kiruna och London.
Fjärilstak och nektarrestaurang, Huddinge Sjukhus,
Stockholm.
Bastu i hamnen av återvunnet material, Raumlaborberlin, Göteborg.

I sommar visar ArkDes Reprogramming the City, en utställning som handlar om hur våra städer
kan bli smartare och mer hållbara. Genom att hacka stadens funktioner och använda befintliga strukturer och ytor skapas nya möjligheter. Tänk om du kunde få ljusterapi medan du väntar på bussen eller om närodlat var lika med en grönsaksodling i tunnelbanan? Vad händer när det urbana landskapet utvecklas av och med stadens medborgare? Under utställningsperioden kommer det vara möjligt för medborgarna att bidra med nya idéer för staden och närmiljön.

Utställningen bygger på ett globalt koncept skapat av den amerikanske urbanstrategen Scott Burnham. Den visar ett fyrtiotal projekt som alla utforskar hur det går att hacka stadens utformning och funktioner. Idén kommer från en övertygelse om att staden är full av outnyttjade möjligheter, som med idérikedom och initiativkraft kan omvandlas till konkreta lösningar baserade på den redan existerande miljön.

”Städer innehåller många outnyttjade resurser och möjligheter. Syftet är att visa olika sätt
att omprogrammera staden, för att visa hur design och arkitektur kan bidra till att lösa utmaningar genom att använda det som redan finns”
säger Karin Åberg Waern, tf. publik chef på ArkDes.

”Genom att göra mer av stadens redan befintliga strukturer kan vi skapa en bättre urban framtid
i Sverig
e och samtidigt förbättra stadens funktioner. Ett av många exempel skulle kunna vara stadens parkeringsautomater. Dessa håller på att fasas ut och innehåller en enorm mängd
teknisk utrustning som kan komma till ny användning”
, säger Scott Burnham, urbanstrateg och curator för utställningen.

Insektsfarm och simma till jobbet
Utställningen Reprogramming the City levandegör lösningar på de utmaningar som samhället
står inför. Bland de kreativa projekten märks bland annat Lido Line i London som vill erbjuda invånarna möjlighet att simma till jobbet i Regents Canal. I utställningen kan du även uppleva en prototyp av Belatchew Arkitekters ’Buzz Building’ – en urban insektsfarm som kan göra
Stockholm självförsörjande på protein.

Exempel från utställningen:

Insektsfarmen Buzzbuilding
År 2018 beräknas Stockholm stad ha 940 700 invånare. För att producera protein motsvarande
Stockholmarnas köttkonsumtion krävs det ca 500 000 m2 odlingsyta, en yta som skulle kunna
uppnås ifall Stockholms rondeller omvandlades till insektsodlingar. Belatchew Arkitekters studio Belatchew Labs presenterar InsectCity och insektsfarmen BuzzBuilding, en möjlighet att göra
Stockholm självförsörjande på protein.

Ljusterapi i väntan på bussen
Människans välbefinnande och hälsa är beroende av ljus även under den mörka årstiden. Umeå Energi erbjöd ljusterapi från speciella lysrör i 30 busskurer runt om i staden. Lysrören satt på busskurens ena gavel, där det brukar sitta reklamskyltar i vanliga fall. Det ultravioletta ljuset har filtrerats bort, det ger ingen solbränna och är med andra ord oskadligt. Ljusstyrkan motsvarar en molnig sommardag.

Lido Line, London – simma till jobbet
Det är trångt i Londons gatutrafik under rusningstimmarna. Finns det hälsosamma
outnyttjade resurser som kan upptäckas? Studio Alex Smith och David Lomax från
UK, Y/N Studio vill att simning ska kunna bli ett alternativ till att cykla eller gå till jobbet. Lido Line är ett idéprojekt där kanalen Regents Canal i London används så att boende ska kunna simma till arbetet.

Edmonton Freezeway – åk skridskor genom staden
Cykelbanor kan vara en outnyttjad resurs vintertid. “I’m trying to find ways to make people fall in love with winter”. Så säger Matt Gibbs, från Kanada som tagit fram förslaget att Edmontons cykelbanor ska kunna användas till att åka skridskor genom staden vintertid.

Gapahuk – finns det plats för alla?
Arkitekterna Miguel Lara och Petter Jacobson på Vi Arkitektur vill hellre bygga vindskydd för utsatta än exklusiva bostäder. Tanken är att skapa ett rum för de som idag saknar en egen plats. Syftet är att väcka debatt om och bryta gentrifieringen.

Bastu av återvunnet material
Förtöjningsanordningen i Göteborgs hamn är en outnyttjad resurs. Som en del av en större vision vill Raumlaborberlin utforma en badkultur i Göteborg med en bastu som byggts på förtöjningsanordningen i hamnen. Bastun är konstruerad och byggd av en hög andel återvunnet material.

Grönsaksodlingar i tunnelbanan
33 meter under de livliga gatorna i Clapham, London, odlas det grönsaker och salladsblad i
t-banegångarna. Med den senaste LED-tekniken, kan grödorna odlas året runt i dessa
bortglömda tunnlar med ett gynnsamt odlingsklimat.

ArkDes Talks: Reprogramming the City
Konferens 26 augusti. Kl. 9.00–12.30
(Efterföljande workshop kl. 13.30–16.30). Fri entré för media. På konferensen ArkDes Talks:
Reprogramming the City med bl a Scott Burnham och inbjudna gäster får du ta del av några av de mest innovativa exemplen på ’stadshack’ och hur våra städer kan bli både smartare och mer hållbara. Anmälan för media: maria.ostman@arkdes.se

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta

Öppettider

Utställningar:
Tis 10-20
Ons-sön 10-18
Bibliotek:
Tis-tors 13-17
Fre 13-16
Forskarexpedition: 
Tis-tors 13-17
Fre stängt


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman