2012-11-16 09:00Pressmeddelande

Hur vill du bo när du blir äldre? - Ny utställning: 1/5 av ditt liv – bo bra på äldre dar Öppnar 17 november.

I vårt land lever vi i genomsnitt minst 1/5 av våra liv som pensionärer. Snart är var fjärde person över sextiofem år och bristen på funktionella bostäder är akut redan nu.

I utställningen 1/5 av ditt liv – bo bra på äldre dar, som öppnar den 17 november, visas konkreta lösningar inom arkitektur, stadsplanering och design och visioner om framtidens boende för äldre. Det är en utställning om din och min framtid – inte allt för långt borta. Utställningen är ett samarbete mellan Arkitekturmuseet och Hjälpmedelsinstitutet.

Sverige behöver planera effektivt för att kunna erbjuda bra bostäder åt alla äldre. Det gäller både seniorbostäder och vård – och omsorgsboenden, men det handlar också om att göra det möjligt för äldre att bo kvar i sin befintliga bostad. Kommunerna kan bli mer offensiva. Men det finns också en marknad som borde kunna tillvaratas bättre av bygg-, fastighets- och tjänsteföretag och av arkitekter, formgivare och innovatörer.

Utställningen lyfter även fram personlighetens plats. Hur gör vi det möjligt att som äldre fortsätta att utvecklas personligen, behålla våra intressen och känna oss trygga i vårt sammanhang? I utställningen möter besökaren bland annat förslag på hur unga studenter vill se framtidens boende för äldre. Det vinnande bidraget i tävlingen för arkitektstudenter visas i utställningen. Här finns även förslag på hur generationsmöten genererar nya boenden och hur man med hjälp av arkitektur och stadsplanering kan bygga bort otrygghet.

– Vi är glada att utställningen har kommit till stånd. Det blir nu möjligt för allmänhet och fackfolk att fördjupa sina kunskaper och bidra till att fler bostäder passar en växande skara äldre. Vi hoppas också att utställningen kommer att cirkulera till olika platser i Sverige så att många kan ta del av den, säger Tomas Lagerwall, samordnare för regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar på Hjälpmedelsinstitutet.

Monica Fundin Pourshahidi, samordningsansvarig på Arkitekturmuseet hoppas att besökaren ska få nya tankar kring hur vi själva vill bo som äldre, hur vi vill att vår farfar, mamma och älskade ska leva och bo som gammal. Och att det går att påverka sin framtid.

— En femtedel av ditt liv fokuserar på oerhört viktiga frågor om framtidens boende och stadsmiljöer: Vi blir allt äldre, vissa fortsätter vara friska, starka och ha höga krav på ett attraktivt boende, andra blir sjuka under lång tid och behöver speciella lösningar. Hur ska detta se ut - hur kan alla åldersgrupper och alla typer av behov tas emot nu och i framtiden? Utställningen ger en del förslag och ställer en del frågor som är viktiga för oss alla att ta del av. Det är din och min framtid det handlar om.

Utställningen pågår mellan den 17 november – 3 mars 2013.

För mer info:
Johanna Grönkvist, pressansvarig Hjälpmedelsinstitutet, 08-620 18 33, johanna.gronkvist@hi.se

Maria Östman, Kommunikationsansvarig Arkitekturmuseet,
08-587 270 07, 073-273 36 00, maria.ostman@arkitekturmuseet.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vars arbete bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. www.hi.se

Arkitekturmuseet är ett centrum för arkitektur, form och design men även ett museum och en myndighet på Skeppsholmen i Stockholm. Vårt uppdrag är att ta ett helhetsgrepp om hela vår gestaltade miljö och öka kunskapen och intresset för arkitekturen och formens betydelse i samhället. Utgångspunkten är att berätta hur arkitektur, design och form påverkar din och min dagliga livskvalitet, som ett viktigt led i ett socialt hållbart samhälle. Våra ämnen berör dig och mig varje dag.Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman