2007-09-26 13:24Pressmeddelande

HELLDÉN + BÆRTLING = ESTETISKA RUM Arkitektur och konst på lika villkor. 6 oktober 2007 – 27 januari 2008

Samverkan mellan arkitektur och konst var högaktuellt i mitten av 1900-talet. Idéerna låg i tiden och både arkitekter och konstnärer sökte nya uttryck och samarbetsformer. 1954 engagerade arkitekten David Helldén konstnären Olle Bærtling i arbetet med utformningen av entréhallen i den första Hötorgsskrapan. Det blev inledningen till ett gränsöverskridande samarbete där de förde utvecklingen ett steg längre genom att utan reservationer mötas på lika villkor. ”Det estetiska rummet” som de kallade entrén när den var färdig 1960 var en av 1900-talets konstnärligt mest fullödiga interiörer – även sett i ett internationellt perspektiv.

Utställningen berättar om samarbetet mellan Helldén och Bærtling satt i relation till framväxten av det nya Stockholm decennierna efter 1950. Unika skisser, originalritningar, fotografier, modeller etc. ingår i utställningen. Dessutom visas en bildexposé över Sergels Torg under de 40 år som gått.


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman