2015-08-28 13:53Pressmeddelande

Helgtips. Sista chansen att se utställningen Reprogramming the City

null

I helgen är det sista chansen att se utställningen Reprogramming the City. Utställningen samlar exempel på hur stadens funktioner och miljöer kan ”hackas” för att skapa nya möjligheter. Pågår till och med söndag 30 augusti. Välkommen!

Reprogramming the City handlar om hur våra städer kan bli smartare och mer hållbara. Genom att hacka stadens funktioner och använda befintliga strukturer och ytor skapas nya möjligheter.
Tänk om du kunde få ljusterapi medan du väntar på bussen eller om närodlat var lika med en grönsaksodling i tunnelbanan? Vad händer när det urbana landskapet utvecklas av och med stadens medborgare?

ArkDes Talks: Reprogramming the City
Missade du samtalet den 26 augusti där ett stort antal experter diskuterade: Hur kan vi göra mer av våra städer genom att använda outforskade ytor? Snart finns samtalet att se på www.arkdes.se

Utställningen bygger på ett globalt koncept skapat av den amerikanske urbanstrategen Scott
Burnham och är utvecklad i samarbete med svenska arkitekter, designer och stadsplanerare.
Utställningen visar ett fyrtiotal projekt som alla utforskar hur det går att hacka stadens utformning och funktioner. Idén kommer från en övertygelse om att staden är full av outnyttjade möjligheter, som med idérikedom och initiativkraft kan omvandlas till konkreta lösningar baserade på den redan existerande miljön.

– Genom att göra mer av den redan befintliga strukturen i staden kan vi skapa en bättre urban
framtid i Sverige och samtidigt förbättra stadens funktioner. Varför skulle ett utrymme i staden bara göra en sak när det går att använda den till något mer som dessutom kan förbättra livskvalitén för invånarna, säger Scott Burnham, urbanstrateg och curator för utställningen.

– Städer innehåller många outnyttjade resurser och möjligheter. Syftet är att visa olika sätt att
omprogrammera staden, för att visa hur design och arkitektur kan bidra till att lösa utmaningar i
staden, genom att använda det som redan finns, säger Karin Åberg Waern Tf. publik chef på ArkDes.

Insektsfarm och simma till jobbet
Utställningen Reprogramming the City levandegör lösningar på de utmaningar som samhället
står – och kommer att stå – inför. Bland de kreativa projekten märks bland annat Lido Line i
London som vill erbjuda invånarna möjlighet att simma till jobbet i Regents Canal. Och tänk om en urban insektsfarm kan göra Stockholm självförsörjande vad gäller proteinproduktion?
I utställningen kan du uppleva en prototyp av Belatchew Arkitekters ”Buzz Building”. Projektet har fått stor internationell uppmärksamhet och arkitekten har blivit inbjuden till Singapore för att tala vid World Architecture Festival.

Exempel från utställningen:

Insektsfarmen Buzzbuilding
År 2018 beräknas Stockholm stad ha 940 700 invånare. För att producera protein motsvarande
Stockholmarnas köttkonsumtion krävs det ca 500 000 m2 odlingsyta, en yta som skulle kunna
uppnås ifall Stockholms rondeller omvandlades till insektsodlingar. Belatchew Arkitekters studio
Belatchew Labs presenterar InsectCity och insektsfarmen BuzzBuilding, en möjlighet att göra
Stockholm självförsörjande på protein. 

Ljusterapi i väntan på bussen
Människans välbefinnande och hälsa är beroende av ljus även under den mörka årstiden. Umeå Energi erbjöd ljusterapi från speciella lysrör i 30 busskurer runt om i staden. Lysrören satt på reklamplatsen i busskurens ena gavel, där det brukar sitta reklamskyltar i vanliga fall. Det ultravioletta ljuset har filtrerats bort, det ger ingen solbränna och är med andra ord oskadligt. Ljusstyrkan motsvarar en molnig sommardag.

Lido Line, London – simma till jobbet
Det är trångt i Londons gatutrafik under rusningstimmarna. Finns det hälsosamma
outnyttjade resurser som kan upptäckas? Studio Alex Smith och David Lomax från UK, Y/N Studio vill göra simning till ett bra alternativ till att cykla eller gå till jobbet. LIDO Line är ett idéprojekt där kanalen Regents Canal i London används så att boende ska kunna simma till arbetet.

Edmonton Freezeway – åk skridskor genom staden
Cykelbanor kan vara en outnyttjad resurs vintertid. “I’m trying to find ways to make people fall in love with winter”. Så säger Matt Gibbs, från Kanada som tagit fram förslaget att Edmontons cykelbanor ska kunna användas till att åka skridskor genom staden vintertid.

Gapahuk – finns det plats för alla?
Arkitekterna Miguel Lara och Petter Jacobson på Vi Arkitektur föreslår att bygga vindskydd för utsatta i stället för exklusiva bostäder. Tanken är att skapa ett rum för de som idag saknar en plats. Syftet är att väcka debatt om och bryta mot gentrifieringen.

Bastu av återvunnet material
Förtöjningsstrukturen i Göteborgs hamn är en outnyttjad resurs. Som en del av en större vision
vill Raumlaborberlin utforma en hel badkultur i Göteborg med en bastu som byggts på en av
förtöjningsstrukturerna i hamnen som grund. Bastun är konstruerad och byggd med en hög andel återvunna material.

Grönsaksodlingar i tunnelbanan
33 meter under de livliga gatorna i Clapham, London, odlas det för fullt grönsaker och sallads-
blad i t-banegångarna. Med den senaste LED-tekniken, kan grödorna odlas året runt i dessa bortglömda tunnlar med ett gynnsamt odlingsklimat.

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta

Öppettider

Utställningar:
Tis 10-20
Ons-sön 10-18


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman