2015-12-11 11:03Pressmeddelande

Hållbar Stad – nyckeln till en hållbar stadsutveckling

null

Hållbar Stad – nyckeln till en hållbar stadsutveckling. www.hallbarstad.se

I dag nylanseras Hållbar Stad – forumet för dig som arbetar med eller intresserar dig för hållbar stadsutveckling. Här hittar du krönikor, bloggar och debattartiklar om dagsaktuella ämnen.

Hållbar Stad är ett unikt forum som startats och förvaltats av Arkitektur- och Designcentrum
(ArkDes) sedan 2012. Idag nylanseras sidan i samarbete med de fem myndigheter som ingår i Plattform för hållbar stadsutveckling. Myndigheterna har två olika regeringsuppdrag som presenteras närmare på sidan. Dessutom samarbetar Hållbar Stad med ett 40-tal icke vinstdrivande aktörer på olika nivåer och inom olika kunskapsområden, allt ifrån gräsrotsorganisationer till myndigheter, för att utbyta kunskap, erfarenheter och idéer kring hur vi skapar hållbara städer. Där lyfts även dagsaktuella frågor inom området samt debatter och diskussioner.

I Plattform för hållbar stadsutveckling ingår: Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten,
Trafikverket och Tillväxtverket.

Kontaktperson: Karin Svensson, redaktör Hållbar Stad,
E-post: karin.svensson@arkdes.se
Tel: 08-527 546 06

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman