2015-05-13 15:15Pressmeddelande

​Gunnar Mattssons samling till ArkDes

null

Arkitekten Gunnar Mattsson har donerat sin samling till ArkDes. Till hans mest kända byggnader hör Etnografiska museet i Stockholm. Nu ska materialet digitaliseras och ordnas så att det i framtiden blir tillgängligt för fler.

”Hus behöver inte vara märkvärdiga jag tycker tvärtom att omärkvärdighet kan vara ett värde men man skulle vilja slippa det själlösa”. Så säger Gunnar Mattsson, 78 år, i ett samtal med kollegor i arkitekturtidskriften MAMA nr 11 från 1995.

Just nu pågår ett unikt projekt på ArkDes när Gunnar Mattson själv tillsammans med intendenterna Annika Tengstrand, Frida Melin och forskaren Johan Örn går igenom ritningar och modeller som har donerats till ArkDes. Innehållet ska sorteras, arkiveras och på sikt digitaliseras för att göra Gunnar Mattssons verk tillgänglig för allmänheten.

— Det projekt som nu pågår, där arkitekten själv, forskare och ArkDes kunniga intendenter samverkar i att få samlingen ordnad och samtidigt beforskad är helt unik. Målet är att få viktiga delar av samlingen digitaliserad och tillgänglig för fler, säger Eric De Groat, enhetschef för samlingar, bibliotek och forskning.

Gunnar Mattssons byggnader lyckas kombinera den traditionella trähusarkitekturen med en stram och enkel omtolkning, till en sparsmakad funktionalism. Hans byggnader är traditionsförmedlande utan att bli pastischer, tvärtom äger de en driven esteticering av konstruktionen som ofta ligger synlig för besökaren.

— Gunnar Mattsson hör till en av vår samtids viktigare arkitekter där hans val av material och hans sätt att närma sig rumsligheter är väldigt spännande. Det var därför en självklarhet för ArkDes att berika samlingarna med hans arkiv. Vi är tacksamma och stolta över att Gunnar Mattsson ville donera materialet till oss, avslutar Eric De Groat.

Gunnar Mattsson

Till Gunnar Mattsson (född 1937) mest kända byggnader hör Etnografiska museet i Stockholm i samarbete med Jan Gezelius, två byggnader i Leksand, församlingshemmet och kultur- och medborgarhuset, och Birkamuseet på Björkö tillsammans med Tina Wik. Gunnar Mattsson har belönats två gånger med Kasper Salinpriset.

Om ArkDes samlingar

Gunnar Asplunds originalskisser, Sven Markelius brevkorrespondens och Sune Sundahls negativ. Under de dryga 50 år som ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) har funnits har vi samlat in material kring ämnet arkitektur. I dag har vi över tre miljoner objekt från omkring 500 arkitekter hos oss. Allt mer blir tillgängligt och sökbart i digital form via Digitalt Museum och KulturNav.

Projektet är ett samarbete mellan ArkDes och Celsingarkivet.

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman