2019-10-02 08:44Pressmeddelande

Göteborg tar chansen att bli Unikt Publikt

Anders Westgerd från GIL, tv. Elin Krook, th. Foto: Caroline Bräutigam.
Anders Westgerd från GIL, tv. Elin Krook, th. Foto: Caroline Bräutigam.

I höst startar ArkDes och GIL Unikt Publikt, ett projekt som ska visa att staden kan bli både tillgänglig, inkluderande, intressant och vacker – på samma gång. Fyra designers och fyra personer med funktionsvariationer kommer tillsammans att arbeta fram nya lösningar för olika offentliga platser i Göteborg. Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL, säger att det är dags att vi börjar utgå från att vi fungerar på olika sätt, utan att lägga en värdering i vems funktion som är bra eller dålig.

Att utforma staden universellt, så att den redan från början fungerar för så många som möjligt, är ett av målen för svenskt stadsbyggande. ArkDes och GIL har därför initierat projektet Unikt Publikt, som syftar till att tänka nytt kring tillgänglighet och inkludering. Trots att flera svenska städer har lång väg kvar till universell utformning kommer just det här projektet att fokusera på platser i Göteborg. När Göteborg nu står inför en historiskt stor ombyggnation finns en möjlighet att ta klivet och låta målet bli verklighet – och skapa bättre stadsmiljöer för alla.

– I det här projektet vill vi visa att tillgänglighet och inkludering inte behöver betyda att skönhetsvärden måste stryka på foten. Tvärtom ger universell utformning en möjlighet att tänka nytt och skapa fantastiska, vackra och innovativa offentliga rum, säger Karin Svensson, projektledare på ArkDes.

Den som tycker att våra stadsmiljöer är öppna och inbjudande har troligen ingen funktionsvariation. För om man har det så märker man rätt snart att samhället inte är tänkt att användas fullt ut av alla människor. Universell utformning är en viktig fråga för att skapa ett demokratiskt samhälle där alla har samma rätt till våra gemensamma platser. Inkluderande designprocesser, som utgår ifrån att vi alla är olika, är en viktig del av lösningen.

Projektet kommer att genomföras i fyra mindre grupper där en designer jobbar tillsammans med en eller flera personer med funktionsvariation. Tillsammans identifierar de vilka platser eller objekt i det offentliga rummet som de tycker är problematiska och därmed vill förbättra med en ny design. Det är en viktig del i projektet, samarbetet mellan designer och privatperson. De medverkande kommer därför att intervjuas under projektets gång och få möjlighet att berätta om sina erfarenheter.

Mikael Ling, delägare i arkitekt- och designstudion Förstberg Ling, är en av de designers och arkitekter som kommer att medverka i projektet.

– Projektet är en möjlighet att utmana oss själva i vår annars bekväma tillvaro. Ett tillfälle att se staden med nya ögon samtidigt som vi får en möjlighet att jobba med utformning av stadsmiljön bortom de gängse normerna.

Projektet har fått finansiering av Vinnova och avslutas med presentationer av resultaten i januari 2020.

– Vi måste sluta se på vårt samhälle som att det är till för dem som tillhör normen och att det sedan partiellt ska anpassas till en viss grupp människor. Anpassning är förenat med ett slags straff, som att det blir dyrt, krångligt och fult. Det är fel håll att angripa uppgiften. Vi måste utgå från att vi fungerar på olika sätt utan att lägga en värdering i vems funktion som är bra eller dålig, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL.

Om medverkande designers.
Förstberg Ling är en arkitekt- och designstudio som bildades 2015 i Malmö. Sedan starten har de mottagit ett flertal priser, bland annat för det uppmärksammade projektet House of Mother.

Testbedstudio är ett arkitektkontor som sedan starten, år 2000, har arbetat med testdriven projektutveckling. Bland deras mest uppmärksammade projekt finns Vendelsö Skatepark och barnavdelningen på Malmö stadsbibliotek.

Mikaela Steby Stenfalk är arkitekt och formgivare. Hon arbetar med undersökande och reflekterande projekt kopplade till färg, form, materialitet och nya medier. Våren 2019 deltog hon i utställningen Ung Svensk Form där hon tilldelades pris för sitt projekt Collective Collection.

Martha Brauer är designer och har i sina projekt fokuserat på design kopplat till känslor och uttryck. Bland hennes mest uppmärksammade projekt finns Mediating Objects som undersöker hur objekt kan förmedla tankar bättre än ord, exempelvis i terapisituationer.

Kort om GIL
GIL är ett kooperativ som samordnar personlig assistans sedan 1989. GIL ägs och drivs av de assistansberättigade själva. Jämte huvuduppdraget att samordna personlig assistans så driver kooperativet opinionsarbete för att förbättra situationen för människor med funktionsnedsättningar och för att få funktionsfrågan att bli en naturlig del av de beslut som fattas i samhället, i alla instanser. GIL står bakom kampanjer så som CP-dockan, CP-ölet, Normaldemokraterna, parkeringskuppen på Stora Teatern samt CP-fria zoner.

Kort om ArkDes
ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Som myndighet, museum, kunskapscenter är ArkDes en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. I egenskap av myndighet har ArkDes i uppdrag att stärka kunskapen om arkitekturens och designens betydelse för individen och samhällsutvecklingen. ArkDes ska även verka för att de mål som riksdagen fastställt inom arkitektur, form och design uppnås.

KONTAKTUPPGIFTER

Karin Svensson, ArkDes
08-527 546 06 // karin.svensson@arkdes.se

Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL
0761-07 10 20 // anders@gil.se

I samarbete med:

 

 Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman

Relaterade presskit