2019-06-03 09:27Pressmeddelande

Fem projekt får dela på en miljon kronor

Augmented dialogue. Utopia Arkitekter och Doberman. Ett av fem projekt som finansieras via ArkDes Think Tank.Augmented dialogue. Utopia Arkitekter och Doberman. Ett av fem projekt som finansieras via ArkDes Think Tank.

I början av året lanserade ArkDes Think Tank en öppen utlysning om en miljon kronor för att främja undersökande och praktiknära projekt. 68 ansökningar kom in, nu är urvalsprocessen färdig. ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

 Initiativet togs utifrån vårt uppdrag att följa upp den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Genom utlysningen fick vi inte bara hjälp av vår målgrupp att identifiera kunskapsluckor, vi kunde också bidra med ekonomiskt stöd för att fylla luckorna, säger Linda Kummel, strateg och funktionsansvarig på ArkDes Think Tank.

De inkomna förslagen har hållit hög kvalitet och konkurrensen om projektmedel har därmed varit hård. De fem projekt som tillslut valdes ut adresserar flera viktiga utmaningar.

– De projekt vi har valt att gå vidare med är spännande sett till att de adresserar hållbarhet och medskapande, men på lite olika sätt. Slutresultaten kommer att se helt olika ut, menar Linda Kummel.

Följande aktörer och projekt har tilldelats medel:

- Barns behov formar skolan – inkludering för framtidens lärmiljöer. Codesign och Rädda Barnen.

- Augmented dialogue. Utopia Arkitekter och Doberman.

- Mälarens Lås – en associativ antologi om Stockholms potential. Jägnefält Milton och Marie Birde.

- The good, the bad, the ugly. Anders Berensson Architects, Folk Lab och Tibro kommun.

- Värm med spill och vattna med sol. Blick arkitektur, Ecoality, Svensk aquaponik och KTH.

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design. Läs mer om projekten på www.arkdes.se


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman