2009-03-16 12:31Pressmeddelande

Einar Mattsson stipender 2009

2009-03-16


EINAR MATTSSON
Stipendieutdelning av Einar Mattssons stiftelse


STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Stiftelsen är knuten till Arkitekturmuseet och har enligt donationsbrevet
till ändamål att "stödja byggnads- och bostadsforskning, exempelvis genom att lämna bidrag till arkitekter, byggnadsingenjörer och fastighets-förvaltare, för studier inom och utom Sverige i byggteknik och fastighetsförvaltning, även om möjlighet finns, granskning av kommunala och statliga bestämmelsers inverkan på byggande och förvaltning".

Einar Mattssons stiftelse har som mål att under 2009 dela ut en summa pengar i stipendiemedel. Beloppet har ännu inte fastställts, men tidigare år har de enskilda stipendiebeloppen rört sig mellan 15.000-50.000 kronor till forskning som inriktas på frågor om hur arkitektonisk kvalitet kan stärkas och utvecklas inom fastighetsförvaltning och fastighets-utveckling.

TIDIGARE ÅRS STIPENDIUM
2008 delade stiftelsen ut 25 000 kr till arkitekten och studerande Albert Orrling. Syftet med hans projekt var att hitta och utveckla nya, innovativa, kreativa och ändamålsenliga sätt att renovera byggnader från 1960-1975 talen.

Dessutom delades 15 000 kr till en arbetsgrupp bestående av Sergio Montero Bravo, Emma Kruse och Boel Allende. De fick pris för ett projekt vilket handlar om att titta närmare på insektssamhällets uppbyggnad. Genom deras projekt kanske man i framtiden kan hitta nya former för boende och miljö.

SKRIFTLIG ANSÖKAN SENAST DEN 10 APRIL TILL:
Arkitekturmuseet
Lisen Garback
Skeppsholmen
111 49 Stockholm

För övriga frågor: lisen.garback@arkitekturmuseet.se
För mer information om Einar Mattssons stiftelse se:
www.arkitekturmuseet.se/forskning/einar_mattssons_stiftelse


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman