2008-04-07 13:53Pressmeddelande

DETOUR: Arkitektur och design längs 18 nationella turistvägar

15 april-8 juni, 2008

Genom det unika turistvägsprojektet har våra norska grannar tillgängliggjort en rad turistattraktioner och samtidigt skapat internationellt uppmärksammade arkitektur. Det handlar om små, men iögonfallande
projekt som utsiktspunkter, rastplatser och servicefunktioner som syftar till att förstärka turisternas upplevelser av det norska landskapet. Såväl etablerade som unga, nyutexaminerade arkitekter, landskapsarkitekter och formgivare har anlitats och projektet kan ses som en plantskola för
norsk arkitektur.

Satsningen leds av Statens Vegvesen (Vägverket i Norge) och inleddes med en utredningsperiod 1999-2004 då det beslutades vilka vägar och
attraktioner som skulle ingå. Det första projektet påbörjades 2003 och år 2015 ska 18 vägar med upprustade attraktioner vara färdiga. Två
arkitekturråd har knutits till projektet och ansenliga resurser har satsats för att utveckla nyskapande lösningar och garantera hög kvalitet under alla delar av byggprocessen.

Utställningen på Arkitekturmuseet berättar om projektet och visar modeller av sju av attraktionerna. Enligt kuratorerna, Barbro Westling och Peter Johansson, är tanken med utställningen att skapa en känsla av hur Norge nu via samtidsuttryck och nya former görs översiktligt och attraktivt för turister. Samtidigt ska de behålla sin starka och naturliga
tjusning. De har hämtat inspiration från den tidiga turismen i formgivningen av utställningen.

Välkommen på vernissage 15 april 2008, kl 17:00
I samband med öppningen av utställningen berättar Nina Berre från Norsk Form om projektet och utställningens kuratorer, Peter Johansson och
Barbro Westling, om tankarna bakom utställningen.


DET KULTIVERADE LANDSKAPET KL 18:00 I HÖRSALEN

I samband med öppningen föreläser Sixten Rahlff från arkitektkontoret 3RW. De har skapat fem projekt längs olika norska turistvägar mellan åren
2005 och 2007. Fri entré.

Pressinformation: Annelie Kurttila, 587 270 48.
annelie.kurttila@arkitekturmuseet.se
Pressbilder: w w w.arkitekturmuseet.se/pressru m
Lösenord: media
Användarnamn: media


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman