2006-09-15 13:20Pressmeddelande

Den tionde arkitekturbiennalen i Venedig öppnad

Den 11 september öppnade arkitekturbiennalen i Venedig. Årets tema är ”Cities, architecture and society” och utställningsansvarig är Richard Burdett, arkitekt och verksam vid London School of Economics. Det är första gången som stadsplanering och stadsutveckling står i fokus. Bland de ämnen som belyses finns växande städer, ökad rörlighet, social integration och hållbar utveckling.

I den nordiska paviljongen visas ”Arctic Cities – Kiruna, Oulu,
Tromsø, en utställning producerad gemensamt av de finska, norska och svenska arkitekturmuseerna, i år koordinerad från Finland.

Utställningen anknyter till det övergripande temat med en presentation av tre städer med likartade klimatiska förutsättningar, som står inför stora förändringar och satsningar på urban förnyelse.

Trots belägenheten i utkanten av Europa har dessa tre städer en stark framtidstro och investerar i nya idéer och projekt.
Det svenska arkitekturmuseet har valt att lyfta fram den unga
staden Kiruna. Världsmarknadens stora efterfrågan på malm
resulterar i en intensifierad gruvdrift. Malmkroppen ligger som en skiva under staden och sprickor gör att staden tvingas planera för en förflyttning av centrala delar. Kiruna planerades redan från början med höga arkitektoniska ambitioner och med de för tiden senaste idéerna inom stadsplanering.

I utställningen presenteras märkesbyggnader såsom Kiruna kyrka av Gustaf Wickman från 1912, under arkitekturåret framröstad som Sveriges vackraste byggnad. Stadshuset ritad av Arthur von Schmalensee från 1963.

Vidare presenteras också visioner för den arktiska staden av Ralph Erskine, 1958 och Anders Wilhelmsons arkitektkontor, 2006.

Den samiska kulturen är viktig i de tre städerna, men syns kanske tydligast i Kiruna med Sameskolan ritad av Lars Sundström, 2002.

Tidigare i år avgjordes också tävlingen om nytt Sameting som
vanns av Hans Murman arkitekter. Till utställningen finns en gratistidning i tabloidformat för besökarna (eng/it)

Den kan hämtas på Arkitekturmuseets hemsida:
www.arkitekturmuseet.se

Utställningen kommer att visas på Arkitekturmuseet i december, med ytterligare fördjupning om Kiruna.

Samordnande kommissarie: arkitekt Eija Salmi, universitetet i Oulu.
Utställningsarkitekt: Roy Mänttäri, Finlands Arkitekturmuseum.
Övriga kommissarier: Finland: Severi Blomstedt. Norge: Eva
Madshus, Ulf Grønvold, Knut Eirik Dahl, Hege Pålsrud.
Sverige: Bitte Nygren, Mats Winsa och Karin Åberg Waern.

För mer information kontakta:
Karin Åberg Waern, Arkitekturmuseet
Tel: 08-587 270 82, 070-1900779
karin.abergwaern@arkitekurmuseet.se
Pressbilder finns att hämta på www.arkitekturmuseet.se/press
Användarnamn: media Lösenord: media
Biennalens hemsida: www.labiennale.org


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman