2020-09-16 19:32Pressmeddelande

Byggsats omvandlar parkeringsplatser till mötesplatser

Exempelbild: Byggsats placerad på Götgatan med ställ för elsparkcyklar och grönska. Cred: LundbergDesign.Exempelbild: Byggsats placerad på Götgatan med ställ för elsparkcyklar och grönska. Cred: LundbergDesign.

En ny typ av byggsats som ska förändra hur vi använder stadens gator testas nu i Stockholm i ett innovationsprojekt som leds av ArkDes Think Tank. Med hjälp av byggsatsen kan kommuner eller invånare snabbt skapa plats för lek, utegym, odling, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv. Det är också ett sätt att få ordning på de omdebatterade elsparkcyklarna.

 Det finns så mycket potential och utvecklingsmöjligheter kring vad gaturummet kan användas till. De senaste 60 åren har det varit självklart att planera våra städer utifrån bilen, men det är dags att börja designa gator för fler behov, exempelvis ett ökat behov av grönska och mötesplatser i staden, säger Daniel Byström, projektledare för projektet ”Street Moves” på ArkDes Think Tank.

Byggsatsen, som är designad av LundbergDesign, består av en utbyggbar grundplatta i trä och specialanpassade delar som placeras ovanpå med funktioner som alltifrån laddstation för delad elbil och parkering för elsparkcyklar till utegym och odling. Tanken är att stadens rum inte ska vara centrerade runt bilen och bilens framkomlighet, utan att kommuner med hjälp av byggsatsen istället kan använda utrymmet för annat som ger mer plats för människan.

Nedan: Kocksgatan före och efter att byggsats placerats ut.

Cred: LundbergDesign.

Cred: LundbergDesign.

 – Vi vill att folk ska testa, känna och experimentera med byggsatsen för att hitta vad de vill göra på sin gata. Först när vi faktiskt förändrar gatan kan vi på riktigt förbättra folks livskvalitet och minska klimatpåverkan i våra allt tätare städer, säger Linda Kummel, chef på ArkDes Think Tank.

Byggsatsen hämtar inspiration bland annat från San Fransisco där man har testat möjligheten att hyra en bit gata och möblera den hur man vill. Förutom Stockholm är även Umeå, Helsingborg och Västervik med och utvärderar byggsatsen.

Cred: LundbergDesign.

Byggsatsen, som är designad av LundbergDesign, består av en utbyggbar grundplatta i trä och specialanpassade delar som placeras ovanpå med funktioner som alltifrån laddstation för delad elbil och parkering för elsparkcyklar till utegym och odling. 

I arbetet med att ta fram byggsatsen har ArkDes Think Tank samlat en mängd aktörer som inte vanligtvis sitter vid samma bord. Forskningsprojektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova och bland annat finns Stockholm Stad, Transportstyrelsen, bildelningsföretaget M, Volvo Car Mobility och elsparkcykeltjänsten Voi med i arbetet med att ta fram byggsatsen.

Från och med den 17 september testas byggsatsen på Stockholms Framtidsgator som är Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och veckorna därpå Tjärhovsgatan (vid Katarina Norra skola), och Parmmätargatan (intill Eiraskolan).

Cred: LundbergDesign.

Byggsatsen kan lätt anpassas till olika behov och förutsättningar. 

För mer information, kontakta gärna:
Maria Östman, presskontakt, maria.ostman@arkdes.se, 073-273 36 00.

Fakta om projektet
ArkDes Think Tank, som är en del av museet ArkDes.

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Projektet ”Street Moves” drivs av ArkDes Think Tank och finansieras av Vinnova.

Arbetet med byggsatsen är en viktig del av ArkDes Think Tanks arbete med regeringens samlade ”Politik för gestaltad livsmiljö”. Målet är att arkitektur och design ska bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

 

 

 Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman