2017-08-31 15:36Pressmeddelande

Bokrisen i fokus. ArkDes släpper två böcker om bostadspolitik.

null

Sverige befinner sig mitt i en bostadskris. Enligt Boverket uppger 255 av landets 290 kommuner att de har brist på bostäder. Samtidigt slår nyproduktionen av bostäder byggrekord. Men vad är det som byggs och för vem? I två nyutkomna böcker diskuterar ArkDes de frågor som sällan ställs i dagens bostadsdebatt och sätter bostadskrisen i ett historiskt perspektiv.

99 Years of the Housing Question in Sweden

Det här är en bok för alla som vill veta bakgrunden till den svenska bostadsarkitekturen och bostadspolitikens utveckling under 1900-talet fram till idag. Från Gunnar Asplunds nödbostäder på Södermalm i Stockholm till studentbostäder med temporärt bygglov i Västberga i dagens Stockholm.

Boken utgår från utställningen Bo. Nu. Då. som visades på ArkDes 2016. Redaktören och forskaren Daniel Movilla sätter 99 år av svensk bostadspolitik i ett internationellt perspektiv och diskuterar dagens bostadsbyggande utifrån historien om folkhemmet.

“History is full of examples and ideas if we want to find them”, skriver journalisten Dan Hallemar i kapitlet Ways Out of the Housing Crisis.

Boken är ett läromedel och ges ut av Studentlitteratur.
Pris: 350 kr.

ArkDes Resumé: Höra Hemma – Om det bostadspolitiska dilemmat

ArkDes Resumé: Höra hemma – Om det bostadspolitiska dilemmat är en berättelse om Sverige år 2017 där begrepp som hem och hemkänsla är den röda tråden som genomsyrar boken. Boken är en antologi med texter av olika författare, exempelvis: Per Wirtén, författare. Ola Nylander, arkitekt och arkitekturforskare. Annika Norlin, artist. Irene Molina, professor i Kulturgeografi. Catharina Thörn, universitetslektor Göteborgs universitet. Mattias Alkberg, artist.

Boken är ett inlägg i det offentliga samtal om hem och hembygd, bostad och stad som pågår. Är bostadsfrågan ett dilemma utan lösning eller finns svaret på hur en långsiktig bostadspolitik kan utvecklas i det som redan görs eller i vår egen historia?

Boken är ett samarbete med Tankesmedjan Movium, SLU.

Pris: 275 kr.

Båda böckerna går att beställa via arkdes.se eller köpa i ArkDes bibliotek och butik på Skeppsholmen i Stockholm.

Mer bostadsfrågor i Vallastaden

Den 2-24 september pågår bo- och samhällsexpon Vallastaden där framtidens sätt att bygga, bo och leva presenteras. ArkDes finns på plats med utställningen Nödbostäder om olika recept mot trångboddhet, låg bostadsstandard och bostadsbrist från början av 1900-talet till idag och seminariet Den glömda staden den 14 september, om staden och dess livsrum

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
Karta


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman