2015-12-26 12:19Pressmeddelande

Bo. Nu. Då. – Bostadsutställning öppnar 16 april 2016.

null

Bo. Nu. Då. – Bostadsutställning öppnar 16 april 2016.

Bostadskrisen är akut i Sverige. Enligt Boverket bor 80 procent av Sveriges befolkning i kommuner som bedömer att de har ett underskott på bostäder. Behovet av lösningar är skriande. ArkDes bostadsutställning Bo. Nu. Då är en resa genom konkreta byggda svar på bostadsfrågan i olika tider. Där arkitektur och design bidragit till att hitta lösningar och drivit på utvecklingen av bra bostäder för alla.

Vad gjorde politiken 1931 när Sverige hade Europas sämsta bostadsstandard? Vilka beslut fattade regeringen 1974 när segregationen och orättvisan ansågs vara alarmerande? Hur reagerade det offentliga 1964 när 150 000 stod i bostadskö i Stockholm?

Vad gör man nu när det är 500 000? Hur lät debatterna då? Vilka var argumenten? Vem var det egentligen som bestämde? Och hur är det nu?

I utställningen, som öppnar 16 april 2016, söker vi svar på bostadsfrågan från 1917 till idag och vidare in i framtiden. Vi blickar framåt och samlar de allra senaste försöken på att hitta lösningar i vår egen samtid. I utställningen hittar man bland annat hus formade som stjärnor i Gröndal 1946, villor staplade på höjden i Göteborg 1960, tillfälliga nödbostäder i Stockholm 1917, snabba hus i Högdalen 2015, Kompisboende i Lund.

Med dokumentära berättelser om att söka sig ett hem, kartor över de bostadslösas stad och statistik över en stad där segregationen ökar och tillgängligheten till en bostad minskar för varje år närmar sig utställningen vår tids bostadskris men söker inspiration i historiens handlingskraft.

– Efter den här utställningen ska man känna att det går att förändra, det går att tänka nytt, det går att göra saker, säger Dan Hallemar, projektledare för ArkDes bostadsutställning 2016.

ArkDes bostadsutställning Bo. Nu. Då. öppnar den 16 april 2016. Utställningen är del av ett större bostadstema med program i Stockholm, Växjö, Kiruna och Malmö.

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman