2013-10-23 10:38Pressmeddelande

BLOCKHOLM – den fantastiska staden. Byggstart 24 oktober

null

Arkitektur- och designcentrum bjuder in alla att tillsammans skapa ett nytt Stockholm – Blockholm - i spelet Minecraft. Den 24 oktober är det byggstart, då öppnar vi servern. Gamla stan är först ut, därefter släpps stadsdel efter stadsdel tills hela staden är uppbyggd på nytt. Under våren 2014 visas sedan ett urval av Blockholms tomter uppbyggda i en utställning på Skeppsholmen.

Blockholm har skapats genom en direkt översättning av Stockholms officiella landdata in i spelet Minecraft. Stadens gatunät har behållits men alla hus är borttagna och ersatta av ca 100 000 byggbara tomter. Nybörjare som proffs – alla Minecraftspelare är välkomna att vara med. Vi börjar med att bebygga Gamla Stan, undan för undan släpps sedan nya stadsdelar. I början av nästa år ska Blockholm vara klart. När servern stänger i januari 2014 kommer en jury att välja vilka av de digitala byggnaderna som ska byggas upp i verkligheten och visas i utställningen Blockholm – den fantastiska staden på Arkitektur- och designcentrum. Utställningen öppnar i början av mars.

Varför gör vi Blockholm?

Med hjälp av spelet Minecraft använder miljontals barn, unga och vuxna runtom i världen sin fantasi och kreativitet för att skapa nya fantastiska världar, städer och byggnader. På liknande sätt, fast med andra digitala verktyg, arbetar dagens arkitekter och stadsplanerare. Blockholm är ett lekfullt sätt för Arkitektur- och designcentrum att skapa förståelse för likheterna i dessa processer. I Blockholm bygger alla sida vid sida, vuxen som barn, sina drömmar och idéer. Alla har samma förutsättningar men olika utgångspunkter. Här kan man testa idéer och former förutsättningslöst. Vi får på så sätt ett nytt sätt att föra ett samtal med varandra och med våra beslutsfattare.

— När vi överför ett urval av de i Blockholm bebyggda tomterna till verkligheten genom att bygga dem i skala 1:5 och placera dem i vår utställningssal, blir Minecraftspelarna aktiva medskapare till utställningen. Det är ett exempel på hur vi provar nya sätt att engagera och möta vår publik, säger Veronica Hejdelind, publik chef på Arkitektur- och designcentrum.

Minecraft är en fantastisk plattform för kreativitet och vi vill visa nya former för samarbeten och sätt att organisera sig som spelet innebär. Blockholm behandlar frågor som: Hur kan vi förändra vår stad? Hur kan spelet vara en väg att, över generationsgränser, visa för varandra vad vi tänker och vad vi vill?

www.blockholm.se

Projektledare:

Markus Bohm e-post markus.bohm@arkdes.se

Mats Karlsson e-post mats.karlsson@arkdes.se

Press: Maria Östman e-post: maria.ostman@arkdes.se


Idé och koncept Markus Bohm, konstnär och Mats Karlsson, arkitekt.

 

Ansvarigutgivare: Lena Rahoult (överintendent Arkitektur- och designcentrum)

 

 

 

 


Öppettider

Utställningar:
Tis 10-20
Ons-sön 10-18
Bibliotek:
Tis-tors 13-17
Fre 13-16
Forskarexpedition: 
Tis-tors 13-17
Fre stängtOm ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman