2007-08-08 16:54Pressmeddelande

Berlin över och under jorden/Alfred Grenander och metropolens kultur. 13 september - 6 januari 2008

I höst står Berlin i fokus på Arkitekturmuseet

Berlin över och under jorden
Alfred Grenander, tunnelbanan och metropolens kultur

13 september – 6 januari 2008

Arkitekturmuseet presenterar en utställning med Alfred Grenander (1863 – 1931) - svensken som byggde Berlin.
Han var arkitekt, möbeldesigner och stadsplanerare, inredningsarkitekt, konsthantverkare och förnyare. Framförallt arbetade han med den tyska huvudstadens tunnelbanenät. Detta knöt samman de små byarna till en storstad. Trafiknätet spelade på så sätt en avgörande roll för Berlins stadsutveckling. Alla berlinare känner till Grenanders stationer; Wittenbergplatz, Deutsche Oper, Krumme Lanke. Denna utställning ger den första överblicken av Grenanders omfattande verk. Tonvikten ligger på hans gestaltning av stationer och fordon. Utkast till villor, inredningar och möbler kompletterar bilden.

Till utställningen har en bok producerats som dokumenterar Grenanders liv och verk och som drar flera viktiga kultur-historiska paralleller till den dåtida världsmetropolens kultur.

Svensken som byggde Berlin
Alfred Grenander föddes i juni 1863 i Skövde. 1885 anlände han till Berlin för att fortsätta sina studier vid Tekniska högskolan i Charlottenburg. Staden blev snabbt mittpunkten för hans liv och verk. De tidigaste byggnaderna uppförde han tillsammans med sin svåger, den framstående arkitekten Otto Spalding. Från 1897 undervisade Grenander också vid Kunsgewerbemuseum. Hans arbeten för tunnelbanan inleddes 1900. Hans livsverk präglas av närmare 70 byggnader för denna, flera är idag byggnadsminnen. Han dog i juli 1931
i Berlin och begravdes i Falsterbo, där familjen tillbringat somrarna allt sedan Grenander 1907 byggt sommarhuset Villa Tångvallen.

Den okände Grenander
Redan innan Grenander bidrog till byggandet av Berlins tunnelbana rönte hans arbeten internationell uppskattning. Han ritade tidigt villor och lanthus i den expanderande tyska huvudstaden med omnejd. Ofta ansvarade han också för inredningen. På världsutställningen i St. Louis 1904 deltog han som tysk representant och firades som ”den store förnyaren av den tyska byggkonsten”. I utställningen finns den sittgrupp för ett damrum som då visades.

Gestaltning av stadstrafiken
Som ingen annan formade Grenander Berlins stadstrafik. Han utförde ornament till stålpelarna till stadens första högbana, ritade biljettkassor, entréportaler och tidningskiosker. Han skapade underjordiska färgrum med hjälp av kakel och arbetade medvetet med ljuseffekter – som exempelvis de berömda pelarna på Alexanderplatz som skenbart tycks fortsätta i oändlighet. Han ansvarade för inredning och utseende för såväl tunnelbanevagnar som dubbeldäckare och bussar. Hans stil kännetecknas av mångfald och följer alltid den snabba utvecklingen inom arkitektur vid tiden: från jugendstil över klassicism till nysaklighet i Bauhausskolans anda. Alltid modern.

Industribyggnader
De största byggnaderna uppförde Grenander för firmor som Knorr-Bremse AG och Ludwig Loewe AG. Framförallt ritade han deras industrilokaler och förvaltningsbyggnader i Berlin. Klinker och kalkplattor pryder fasaderna. Likriktarverket vid Hermannstrasse visar hur han vidareutvecklade gestaltnings
principer som senare kom att användas i byggnader för linjen Nord-Süd-Bahn AG.

Boken
I samband med utställningen har en omfattande bok publicerats med Aris Fioretis som utgivare. Titeln lyder: Berlin över och under jorden: Alfred Grenander, tunnelbanan och metropolens kultur. Carlssons förlag står för den svenska utgåvan. Boken samlar ett dussintal bidrag av framstående svenska och tyska konst- och arkitekturhistoriker, kultur- och litteraturvetare, författare och musiker. Grenanders liv och verk skildras i utförliga texter med delvis unikt bildmaterial.


Program
Lördag den 27 oktober hålls ett heldagsseminarium på Arkitekturmuseet på temat Berlin – metropolens kultur

För mer information kontakta Karin Åberg Waern.
Tel: 08-587 270 82, karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman