2009-09-18 12:00Pressmeddelande

BanaVäg – Infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling

null

Välkommen till höstens stora utställning på Arkitekturmuseet
Vernissage 6 oktober kl 18.00
Pressvisning: 5 oktober kl 11.00
OSA senast 2 oktober till press@arkitekturmuseet.se

Höstens stora utställning på Arkitekturmuseet sätter fokus på den landburna
infrastrukturen - d.v.s. väg- och spårtrafik. Utställningen är producerad av
Arkitekturmuseet i samarbete med Banverket och Vägverket.

En väl utbyggd infrastruktur är nödvändig för ett land och dess invånare. Det som
planeras idag för att förbättra möjligheterna till rörlighet och tillgänglighet har en
avgörande betydelse för generationer. Det handlar om miljardinvesteringar som tar
lång tid att utveckla och som sätter oåterkalleliga spår i landskapet. Därför är det
också viktigt att de projekt som genomförs är demokratiskt förankrade, klokt
planerade och väl gestaltade.

Med framtida, aktuella och historiska infrastrukturprojekt i fokus diskuteras
infrastrukturens roll. Bland de frågor som tas upp finns följande:
Vad är infrastrukturens roll i samhällsbyggandet? Hur ser sambanden med stads- och
regionutveckling ut? Hur klarar vi klimatmålen? Hur får vi störst samhällsnytta? När
blir god gestaltning en självklar del av arbetet? Är lösningen att gräva ner nya vägoch
spårdragningar?
Ramen för utställningen är skapad av scenograf Sören Brunes som med ett kraftfullt
grepp sätter fokus på frågeställningarna i museets nya utställningsrum. Vi bjuder på
864 kvadratmeter transportinfrastruktur.

För research och innehåll står kuratorerna Hedvig Hedqvist, Matilda Stannow och
Karin Åberg Waern.

UTSTÄLLNINGEN HAR TRE DELAR:
FÖRSTA DELEN: Aktuella projekt
Visar ett urval av en rad stora som små, aktuella projekt som pågår i landet. De är
grupperade efter geografisk tillhörighet i fem delar: Norra Sverige,
Stockholmsregionen, Linköping-Norrköping, Västsverige och Skåne-Öresundsregionen.


Från Norra Sverige visas det pågående bygget av Botniabanan med flera nya
resecentrum, samarbete över gränserna i Haparanda-Torneå, ombyggnad av den för
gruvindustrin avgörande Malmbanan och ny broförbindelse vid Sundsvall.

Från Stockholmsregionen: Utbyggnad av Tvärbanan, Citybanan med nya stationer.
Nynäsvägens nya gestaltning. Fortsatta förbindelser runt Stockholms innerstad med
Norra länken och omdragningen av E18. Nytt engagemang för cykeltrafiken.

Linköping-Norrköping arbetar tillsammans med en gemensam översiktsplan för att
stärka samarbetet och regionen: Här finns planer på nya centrala resecentrum,
smartare kollektivtrafik som förbinder förorter och omland med centrum, samt
möjligheter till nya stadsdelar.


I Västsverige har arbetet längs E6 satt höga krav vid dragning av vägen vid bland
annat världsarvet vid Tanum. Trollhättepaketet innebär förbättrad kapacitet längs
Göta älvs dalgång både för väg- och spårbunden trafik. Götatunneln och andra
passager i Göteborg förändrar stadsbilen.

Skåne samarbetar med Själland för att utveckla Öresundsregionens framtida
möjligheter med ytterligare förbindelser över sundet och nya transportkorridorer till
kontinenten.


ANDRA DELEN: En tunnel
Denna del av utställningen utgår från upplevelser av infrastruktur utifrån ledord som
underjorden, naturen, rörelse, människans mått, kreativitet och framtiden.

TREDJE DELEN: Torget
Den goda gestaltningen löper som en röd tråd i tillbakablickar mot klassiska
byggnadsverk, bland annat broar och järnvägsstationer, genomförda med höga
ambitioner och uppskattade för sin höga kvalitet. Men det kan också vara processer
som har varit lyckade ur en demokratisk synvinkel där berörda medborgare har
kommit till tals.

På torget möter vi också tre högaktuella framtidsfrågor som diskuteras:
Höghastighetsbanor, Förbifart Stockholm som regionutvecklingsprojekt och
utbyggnaden av noder - knutpunkter för olika trafikslag i landet både vad gäller resor
och gods.

ÖVRIGT
Fotografier och övrig information: www.arkitekturmuseet.se/pressrum
Användarnamn: media
Lösenord: media

För ytterligare information vänligen kontakta:
Karin Åberg Wærn, tel: + 46 8 587 270 82.
karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se

PROGRAM I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGEN:
13.10 Infrastrukturens arkitektur
En samtalskväll som lyfter fram gestaltningsprocessen och dess betydelse för
infrastrukturprojekt. Medverkande: Arkitekterna Henrik Rundquist och Bengt Schibbye
samt Lena Lingqvist, Banverket och Lennart Andersson, Vägverket.
Kl. 18, Hörsalen, fri entré.

20.10 Drömmar om en bro
Tio år efter invigningen av Öresundsbron summerar Orvar Löfgren, professor i
etnologi vid Lunds universitet, vision och vardag i Öresundsregionen ur ett etnologiskt
perspektiv.
Kl. 18, Hörsalen, fri entré.

Fler programpunkter kommer att annonseras senare.

Allmänna visningar
Söndagar kl 14 (svenska)

CROSSING BORDERS BRIDGING GAPS
Towards innovative planning for and design of a sustainable
infrastructure

Konferensen äger rum på Arkitekturmuseet den 2-4 december på uppdrag av
Kulturdepartementet inom EU-ordförandeskapet. Konferensen genomförs
tillsammans med EFAP (European Forum for Architectural Policies) och Sveriges
Arkitekter. Delegationen för hållbara städer medverkar. Konferensen ger exempel på
och diskuterar hållbara infrastrukturprojekt samt sätter dem i relation till
arkitekturpolicys på olika nivåer. Den riktar sig till beslutsfattare, politiker, tjänstemän
och arkitekter/stadsplanerare. Det är möjligt att följa konferensen från utställningen
BanaVäg.

Konferensen genomförs med stöd från Öresundskomiteen

För mer information: www.efap.arkitekturmuseet.se
Kontakt: susanna.janfalk@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman