2007-03-16 11:18Pressmeddelande

A+URL/Works in Process 27 mars—21 september

Arkitekturmuseet har som målsättning att lyfta fram frågeställningar inom arkitektur och stadsplanering. Som ett led i detta presenterar museet en tankeväckande utställning av A+URL, Architecture + Urban Research Laboratory.

A+URL startades 1999 som ett tvåårigt akademisk program vid arkitekturskolan på KTH. 2003 utvecklades verksamheten till en självständig organisation bestående av ett arkitekt-kontor och ett nätverk med medlemmar i och utanför Sverige.

Under sju års tid har A+URL arbetat med frågor rörande globalisering och dess effekter på arkitektur och stad, med fokus på miljö, samhälle, ny media och ny teknik.

Ökad urbanisering, ändliga naturresurser och klimatförändringar är den samtida staden framtidsscenario. Ett exempel är Mexico City, vars grundvatten förväntas ta slut om 15 år. FN förutspår antalet miljöflyktingar till 50 miljoner år 2010. Vad är arkitekturens roll i en sådan framtid? Kan städer fortsätta att växa? Hur kommer arkitekters och städers roll att påverkas av alltmer ökande flyktingströmmar?

Detta ställer viktiga frågor om städer och arkitekturens roll idag och i framtiden.

Utställningen består av en rörlig informationsvägg, där besökaren på ett interaktivt sätt uppmuntras att ta del i dessa frågor. Utställningen visar ett urval av A+URL:s projekt och är en del av en pågående arbetsprocess som kommer att resultera i en publikation under senare delen av 2007.

Utställningen visas i Portalen och öppnar den 27 mars kl 17.00.

DEBATTKVÄLL I samband med öppningen av utställningen, ca kl. 18, kommer det att hållas en diskussionskväll om globalisering och dess effekter på arkitektur och stad.
Deltagare: Petra Andersson (miljöfilosof, Göteborgs Universitet), Arturo Frediani (lektor vid arkitekturskolan ETSAB, Barcelona), Carl Johan Vesterlund (A+URL), Maria Normann (A+URL), Ulrika Gyllenberg och Ana Betancour (A+URL).


UTSTÄLLNINGSTEAM:
Utställningsscenograf: Lars Einar Jonsson
Grafisk formgivare: Hanne Lindström
Produktion: Anders Lillis Lindström, Ola Toresten Utställningsarkitekter: Carl Johan Vesterlund, Maria Normann, Ana Betancour, Ulrika Gyllenberg.För mer information kontakta Kristina Dalberg Tel: 08-587 270 48, kristina.dalberg@arkitekturmuseet.se Pressbilder finns på www.arkitekturmuseet.se/press Användarnamn: media Lösenord: media


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman