2013-12-18 13:59Pressmeddelande

Asplunds samling blir tillgänglig för fler

null

Asplund hör till en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade arkitekter. Hans samling av ritningar, skisser och handlingar finns bevarat på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Nu ska materialet bli tillgängligt för fler.

Arkitektur- och designcentrum har tagit emot ytterligare 130 unika skisser av en av vår tids mest framstående och betydelsefulla arkitekter, Gunnar Erik Asplund. Materialet har, genom Anne Asplund, donerats av familjen Asplund.

Samtidigt har Arkitektur- och designcentrum beviljats en miljon kronor från Riksbankens Jubileumsfond för digitaliseringen av hela Asplunds samling om ca 26 000 ritningar och andra handlingar. Det betyder att hela Asplunds samling kommer, inom ett år, att kunna göras tillgängligt via nätet för vem som helst, var som helst i världen. Totalt satsas 2 miljoner kronor på projektet.

Idag är Asplunds samling i det närmaste otillgänglig, trots det stora intresset för honom och hans gärning, både nationellt och internationellt. Materialet är känsligt och ur ett bevarandeperspektiv svårt att hålla tillgänglig.

- Digitaliseringen kommer att öka forskningsinsatser globalt då forskare i alla delar av världen kostnadsfritt får tillgång till ett stort material som ännu inte publicerats. Vi tror också att en digitalisering av Asplunds samling kommer på sikt att ytterligare öka intresset för svensk arkitektur och svenska arkitekter, säger Eric De Groat, chef för samlingar, bibliotek och forskning på Arkitektur- och designcentrum.

Digitaliseringen kommer att genomföras av Riksarkivets centrum för mediakonvertering (MKC).

- Digitaliseringen av hela Asplunds samling hör till den enskilt största satsningen på samlingarna som gjorts, och kan ses som startskottet på en långsiktig digtaliseringsstrategi. Vi är också mycket tacksamma för det förtroende familjen Asplund visar genom att donera ytterligare material till oss, avslutar Eric De Groat.

Om Asplund

Gunnar Asplund föddes i Stockholm den 22 september 1885. Asplund hör till en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade arkitekter. Han var en av de främsta företrädarna för 1920-talets Nordisk klassicism, och en av pionjärerna för funktionalismen som han introducerade i Sverige i och med Stockholmsutställningen 1930. 

Till hans stora arbeten räknas bl.a. Skogskyrkogården (tillsammans med Sigurd Lewerentz), Stockholms stadsbibliotek, utställningspaviljongerna under den uppmärksammade Stockholmsutställningen 1930, tillbyggnaden på Göteborgs rådhus, Skandia-teatern och Listers härads tingshus. Skogskyrkogården upptogs på Unescos världsarvslista år 1994.Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Arkitekturmuseet delar entré med Moderna Museet.
Karta

Öppettider

Utställningar:
Tis 10-20
Ons-sön 10-18
Bibliotek:
Tis-tors 13-17
Fre 13-16
Forskarexpedition: 
Tis-tors 13-17
Fre stängtOm ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman