2013-04-30 16:49Pressmeddelande

Arkitekturmuseet blir Arkitektur- och designcentrum

null

Den 1 maj träder regeringens beslut om ny inriktning och namnbyte för Arkitekturmuseet i kraft. Vårt nya namn blir Statens centrum för arkitektur och design. Det publika tilltalsnamnet blir Arkitektur- och designcentrum.

Med det nya namnet och den nya instruktionen blir vi en tydlig koordinator och en motor för förändring inom våra ämnen, säger överintendent Lena Rahoult.

Arkitektur- och designcentrum är en ny slags institution med ett, för Sverige, unikt uppdrag. Vi ska verka för att stärka arkitekturens och designens värde och betydelse för individen och samhällsutvecklingen. Genom bland annat utställningar, seminarier, debatter och publikationer kommer vi att sätta fokus på vår tids viktigaste samtidsfrågor.

Vi ska även skapa förutsättningar för att intressenter inom våra verksamhetsområden ska mötas och utvecklas tillsammans. Helt nytt är uppdraget att följa upp de, av riksdagen fastställda, arkitektur- och designpolitiska målen och vid behov föreslå åtgärder.

Arkitektur- och designcentrum behåller och fortsätter arbetet med att tillgängliggöra och berika sina samlingar.

I höst lanserar vi en ny webb och grafisk identitet.Följ oss på www.arkdes.se

Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se
08-587 270 07. 073-273 36 00

Arkitektur- och designcentrum, Skeppsholmen, Stockholm www.arkdes.se
Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman