2008-01-18 09:03Pressmeddelande

ARKITEKTURENS GIGANTER - en elevutställning om arkitektur och levnadsförhållanden i sex världsdelar

22 januari – 3 februari 2008

Med utgångspunkt från sex kända byggnadsverk på sex kontinenter har eleverna i åk 7 på Milstensskolan i Täby utforskat arkitektur.

Arkitekturmuseet fortsätter med denna utställning sitt arbete med att lyfta fram goda exempel på hur skolor kan arbeta med arkitektur.

Eleverna på Milstensskolan har tittat på levnadsförhållanden för en fattig respektive medelklassfamilj. Eleverna har funderat på hur bostadens utformning påverkas av de sociala och ekonomiska förutsättningarna. De har även uppmärksammat kulturella skillnader och ursprungsbefolkningarnas villkor i respektive världsdel.

Olika delar av världen har olika förutsättningar när det gäller materialtillgångar vilket också har påverkat de material eleverna valt att använda i sitt modellbygge. De utvalda byggnadsverken representerar även en epok i respektive världsdels historia.

Utställningen består av modeller, texter och skisser.

Vernissage 22 januari kl. 17.00 som inleds med att eleverna själva presenterar sina arbeten i Arkitekturmuseets hörsal.

Utställningen visas i Hörsalsfoajen på Arkitekturmuseet.

För mer information kontakta Madeléne Beckman.
E-post: madelene.beckman@arkitekturmuseet.se
Tele: 08-587 270 49


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman