2014-06-18 13:05Pressmeddelande

Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) får en ny identitet av Oscar Liedgren Studio och Ritator

null

Arkitektur och designcentrum (fd Arkitekturmuseet) på Skeppsholmen har fått ett utökat uppdrag och ett nytt namn. Det nya uppdraget innebär att vi förutom arkitektur även ska ha en drivande roll i frågor kring design och hållbar samhällsutveckling.

Som ett led i arbetet ska en ny identitet tas fram och för detta har vi valt byråkonstellationen Oscar Liedgren Studio och Ritator. Uppdraget innefattar alltifrån koncept, logotyp, skyltsystem, utställningsdesign samt en digital identitet.

Det nya publika namnet och logotypen blir ArkDes – en sammanslagning av våra ämnesområden arkitektur och design.

  Angela Tillman Sperandio, kommunikationschef på ArkDes:     
– Vi har ömsat skinn och kommer att få en ny identitet som kan synliggöra den förändringen. En identitet som även är anpassad till vår satsning på en högre digital närvaro. 

Oscar Liedgren, grundare av Oscar Liedgren Studio: 
– ArkDes ska vara i ständig rörelse och vi ser att identiteten är startskottet för en spännande utforskning av den nya rollen i nya miljöer – och i den digitala sfären. Vi har skapat en identitet som ska ge utrymme för utställningar med sinsemellan olika visuella uttryck. Vi är förstås mycket stolta över uppdraget som ska lägga grunden för ständigt nya samarbeten mellan ArkDes och våra kollegor i designbranschen.


Arkitektur- och designcentrums (ArkDes) arbetsgrupp består av:

Angela Tillman Sperandio, kommunikationschef

Maria Östman, kommunikationsstrateg

Oscar Liedgren, Oscar Liedgren Studio.

Gustav Granström, Ritator.

Oscar Laufersweiler Ritator.


Kontakt:

Angela Tillman Sperandio, kommunikationschef, angela@arkdes.se, 0739- 82 10 84.

Oscar Liedgren, Oscar Liedgren Studio, oliedgren@me.com, 070-319 14 16.

www.arkdes.se
Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman