2014-08-21 10:07Pressmeddelande

ArkDes visar Konstantin Grcic – Panorama

null

Konstantin Grcic – Panorama

28 oktober 2014 – 11 januari 2015

"I want to understand how design is connected to life" – Konstantin Grcic

Den 28 oktober presenterar ArkDes den största soloutställningen någonsin om Konstantin Grcic, en av vår tids mest tongivande formgivare. I sina verk kombinerar han en industriell estetik med experimentella och konstnärliga element. Många av Grcics verk, som Chair One (2004) eller lampan Mayday (1999), anses idag vara moderna designklassiker.

Grcic har skapat flera storskaliga installationer särskilt för utställningen. De visar hans personliga visioner av livet i framtiden: en heminteriör, en design­studio och en stadsmiljö. I dessa fiktiva rum konfronteras betraktaren med formgivarens inspirationskällor, utmaningar och frågeställningar, samtidigt som de placerar Grcics verk i ett större samhällssammanhang. Höjdpunkten bland installationerna är ett 30 meter långt panorama som visar ett arkitektoniskt framtidslandskap.

Den fjärde delen av utställningen fokuserar på Grcics arbete som formgivare. Här visas många slutversioner av föremål han designat men också prototyper, skisser och bakgrundsinformation. Dessutom får vi ta del av några av Grcics inspirationskällor – från en gammal tekanna och en tidig Appledator till verk av Marcel Duchamp, Gerrit Rietveld och Enzo Mari. I perspektivskiftet mellan stor och liten skala visar utställningen hur formgivning är långt mer än bara pro­blemlösning för Grcic. Det är en högst komplex process som inbegriper sam­manträffanden, slumpartade upptäckter och en djup fascination för vår tids visuella kultur.

I början av karriären, under det sena 80-talet, influerades Konstantin Grcic (f. 1965) av sin mentor Jasper Morrisons minimalistiska design. Grcic kom dock snart att utveckla sin egen karaktäristiska stil och har gjort sig känd som en både teknisk och formmässig nydanare på den internationella designscenen. Idag arbetar Grcic på uppdrag av ledande designföretag som Authentics, Flos, Magis, Vitra, ClassiCon, Plank, Krups och Muji. I sin formgivning uppvisar Grcic ofta överraskande och ovanliga lösningar med en radikal estetik sprungen ur hans djupa intresse för material, teknologi och tillverkningsprocesser.

Med Panorama, bryter Grcic ny mark. Han har aldrig tidigare visat upp en så djupgående reflektion kring sitt eget arbete eller delat med sig så mycket av sin erfarenhet av formgivning. Utställningen bygger på en djupgående analys av teknikskiften, innovationer och skeenden inom samtida design.

Utställningen är resultatet av tre års nära samarbete mellan Grcic, Vitra Design Museum och Z33 – House for contemporary art i Hasselt, Belgien. Det är en presentation av berättelse och visuell intensitet i brytpunkten mellan nutid och framtid, verklighet och fiktion.

I samband med utställningen publiceras en 320-sidig katalog med en genom­gång av Grcics verk. Katalogen innehåller även essäer av författare som Ric­hard Sennett, Peter Sloterdijk, Paola Antonelli, Mario Carpo och andra.

Konstantin Grcic – Panorama är en utställning av Vitra Design Museum och Z33 i samarbete med ArkDes.

Utställningen visas på ArkDes 28 oktober 2014 – 11 januari 2015

https://www.youtube.com/watch?v=YBgS9W2bWLk


Konstantin Grcic – Panorama/ Global Sponsor 
HUGO BOSS             

Konstantin Grcic – Panorama/Main Partners
BASF, FLOS, MAGIS
Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm

Karta

Öppettider

Utställningar och bokhandel:
Tis 10-20
Ons-sön 10-18
Bibliotek:
Tis-tors 13-17
Fre 13-16
Forskarexpedition: 
Tis-tors 13-17
Fre stängtOm ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman