2017-10-24 12:40Pressmeddelande

ArkDes utställningsprogram 2018-2021: Från Lewerentz till framtidens design.

null

En omfattande utställning baserad på samlingarna, en internationell storproduktion och en utställning som sätter tonen för ArkDes nya inriktning – här är ArkDes utställningsprogram 2018–2021.

Stora utställningar

Public Luxury 

1 juni 2018 – 13 januari 2019

Public Luxury är en utställning om arkitektur, design och det allmänna. Utställningen visar hur design kan användas som ett verktyg för att väcka debatt kring och hitta lösningar på de utmaningar som det svenska samhället står inför idag. Genom ett antal storskaliga och för utställningen specifikt framtagna verk, installationer och projekt bidrar några av våra främsta formgivare, arkitekter och konstnärer till en relevant diskussion kring hur arkitektur och design inte bara ska tillgodose grundläggande behov utan även rusta våra städer med de platser och situationer som gör ett gott samhälle möjligt.

De exceptionella prövningar som det svenska samhället står inför är på många sätt designutmaningar och vissa av dem delar vi med andra länder. Men Sverige är unikt, vår samhällsstruktur, kultur och lagstiftning har gjort att det som är globala utmaningar tagit sig specifika uttryck och gett upphov till debatter som bara förs här. De svenska förutsättningarna visar sig i allt från den föreslagna rivningen av en glasskiosk i Kungsträdgården och flytten av ett klocktorn i Kiruna till nyanländas rätt till det offentliga rummet.

Medverkar i utställningen gör bland andra: Dansbana! (Anna Pang, Anna Fridolin, Teres Selberg), Jonas Dahlberg, Sandi Hilal/DAAR, Johan Celsing, Hilda Hellström, Johannes Norlander och Uglycute.

The Future Starts Here

Februari 2019

The Future Starts Here är en utställning som utforskar designens förmåga att forma morgondagens värld. Genom “smarta” och uppkopplade prylar i hemmet till satelliter, artificiell intelligens och webbkultur tecknar utställningens mer än 100 föremål en bild av en nära framtid.

De projekt som utställningen presenterar ställer frågor om hur ny teknologi kommer att kunna influera våra liv i framtiden och de möjligheter vi har som medborgare att påverka denna utveckling.

Utställningen börjar i hemmet, där våra attityder till det privata just nu genomgår stora förändringar på grund av våra nya uppkopplade apparater. Utställningen fortsätter därefter ut i det offentliga där internets utbredning påverkar hela stadsmiljöer.

Några av utställningens höjdpunkter är Facebooks drönare Aquila, The Long Now Foundations Library of Civilization som sammanfattar över tusen böcker, och installationer av Miranda July, Stamen, Tellart, Marco Ferrari och Kei Kreutler, som gjorts speciellt för utställningen.

Utställningen produceras av Victoria and Albert Museum, London.

Flying Panels 

Hösten 2019 

Flying Panels är en unik utställning som skildrar utvecklingen av ett utbrett och ökänt byggnadsmaterial: prefabricerade betongpaneler. Utställningen cureras av de chilenska arkitekterna Pedro Ignacio Alonso och Hugo Palmarola, som 2014 tilldelades Silverlejonet av arkitekturbiennalen i Venedig. Flying Panels berättar historien om hur betongpanelerna spreds över hela världen under 1900-talet och användes för att bygga bostäder till miljoner människor, inte minst i Sverige. Utställningen kommer att visa 1:1-skaliga prototyper, historiska föremål, affischer, film, operor, måleri, reklam, modeller samt mycket mer, för att berätta historien om en teknologi som förkroppsligade tron på en bättre modern värld, och om hur den drömmen brast.

Sigurd Lewerentz 

Mitten av 2020 

Den svenske arkitekten Sigurd Lewerentz (1885–1975) tillhör arkitekturhistoriens stora namn och har under de senaste decennierna uppmärksammats världen över. I denna utställning får publiken möjlighet att uppleva hans säregna och mångfasetterade verk för första gången sedan 1980-talet. Ambitionen är både att utförligt presentera de kända byggnaderna och att kasta ljus över projekt som tidigare förbisetts. Materialet till utställningen kommer i första hand att hämtas från Lewerentz omfattande samling på ArkDes, som innehåller allt från ritningar och modeller till föremål av mer personlig karaktär. Avsikten är att utställningen ska kunna vandra till museiinstitutioner utomlands.

Tham & Videgård

Våren 2021

Tham & Videgård är ett av Sveriges mest betydelsefulla arkitektkontor. På senare tid har kontoret vunnit många priser och fått ett brett internationellt erkännande. Vi kommer att jobba i ett nära samarbete runt en omfattande retrospektiv utställning om Tham & Videgård som öppnar 2021.


Mindre utställningar


A Print Stockholm 

16 november – 3 december 2017. 

ArkDes bjuder in publiken att läsa och bläddra i oberoende arkitekturpublikationer från hela världen. Utställningen består av över 100 tidningar och zines från 60 olika redaktioner som alla utmanar gamla synsätt och inspirerar till nya frågeställningar. I utställningen visas bland annat: 2ha, 4ARK, Accattone, ANZA, Architektur in Gebrauch, Bricks from the Kiln, Camenzind. A Print Stockholm cureras av Studio Nock (Agnes Gidenstam and Naima Callenberg).

Ung Svensk Form 

7 februari – 18 mars 2018 

Ung Svensk Form är utställningen som visar det senaste av ung svensk formgivning. Ung Svensk Form 2018 kommer att premiärvisas på ArkDes i samband med Stockholm Design Week 2018. Kieran Long, överintendent på ArkDes, är med i juryn för utmärkelsen Ung Svensk Form.

ArkDes Gallery 

Hösten 2018

ArkDes Gallery är en ny utställningslokal på ArkDes som mäter ca 200 kvadratmeter. Lokalen kommer att agera som en plattform för ny experimentell design, arkitektur och utställningsmakande från Sverige och världen. Den kommer att öppna hösten 2018 och visa tre till fyra utställningar om året. Syftet är att ge mindre etablerade svenska och internationella konstnärer, arkitekter och designers en plats att visa sina arbeten. 

ArkDes Gallery kommer också att kunna visa installationer från nya områden inom design – exempelvis inom det digitala fältet. Idag saknar den svenska designvärlden ett utrymme att ställa ut mer öppna och samtalsinriktade projekt och vi hoppas att ArkDes Gallery kommer att fylla detta behov. För våra besökare kommer lokalen att vara en pulserande och ständigt omväxlande plats med provokativa utställningar som visar samtida design och arkitektur. Det kommer också vara ett vackert och flexibelt rum för vårt årliga samarbete med Svensk Form kring Ung Svensk Form och vår årliga och otroligt populära utställning Pepparkakshus.

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
Karta


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman