2023-02-24 15:48Pressmeddelande

ArkDes släpper ny rapport som tar tempen på gestaltad livsmiljö

Illustration: Idéskiss Eldberget från Visioner: i norr av teamet Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space, Eugenia Segerstedt.
Illustration: Idéskiss Eldberget från Visioner: i norr av teamet Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space, Eugenia Segerstedt.

ArkDes släpper ny rapport som tar tempen på gestaltad livsmiljö

När? 9 mars kl. 9.00–10.00

Hur? Digitalt frukostseminarium.

Nu presenterar ArkDes sin årliga rapport om Politik för gestaltad livsmiljö, i år på temat ”Ett samhälle som håller ihop”. Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där ArkDes sammanfattar fem händelserika år tillsammans med experter och ger konkreta medskick och framtidsspaningar. 

Rapporten, på uppdrag av Kulturdepartementet, har sin utgångspunkt i Politik för gestaltad livsmiljö, som vilar på en stark övertygelse om gestaltningens kraft och att ett medvetet arbete med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö kan bidra till ökad sammanhållning och minskad ojämlikhet i samhället.

För intervjuer och anmälan: maria.ostman@arkdes.se tel: 073-273 36 00

Mer information:

https://arkdes-events.confetti.events/rapportslapp-gestaltad-livsmiljo-ett-samhalle-som-haller-ihop

 

 


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman