2015-10-08 11:35Pressmeddelande

ArkDes skriver om historien. Synliggör okända kvinnor i samlingarna.

null

Ester Claesson, Ruth Brandberg och Helfrid Löfquist. Det är några av de kvinnliga arkitekterna
som döljer sig i ArkDes samlingar. Fram till idag har många kvinnor varit osynliggjorda eftersom
deras verk ofta varit dolda och signerade av en manlig kollega. Nu skriver ArkDes om historien
och synliggör kvinnornas gärning genom att göra deras egna namn sökbara digitalt.

ArkDes initiativ har möjliggjorts genom Catharina Nolins forskningsprojekt ”I museets dolda
vrår - om kvinnliga landskapsarkitekter betraktade genom Arkitektur- och designcentrums samlingar”, som i dagarna presenteras på konferensen Gender, Garden and History som arrangeras av ArkDes mötesplats i samarbete med Forum för trädgårdshistorisk forskning.

Förutom att detta är ny kunskap utvunnen ur viktig forskning på de arkitektursamlingar som nu digitaliseras, är detta ett, bland många, exempel på det regeringens jämställdhetsutredare pekar på i sin analys som publicerats idag.

”Kvinnors betydelsefulla arbete inom traditionellt manliga yrkesområden tillskrivs allt som oftast
män, och nu är det dags att lyfta fram de dolda kvinnorna och deras avgörande betydelse för utformningen av våra gestaltade och gemensamma miljöer”, säger Kerstin Brunnberg, tf. överintendent på ArkDes (Arkitektur- och designcentrum).

I Sverige började kvinnor etablera sig inom yrket under 1900-talets första år. Många var
utbildade utomlands, främst i England och Tyskland, och drev med stor framgång egna kontor som arkitekter, författare och redaktörer. Idag är kunskapen om dessa kvinnor mycket låg; deras verk har endast i mindre utsträckning bevarats, än mindre skyddats som byggnadsminnen.

I sin forskning har Catharina Nolin betraktat kvinnliga landskapsarkitekter genom ArkDes
(Arkitektur- och designcentrums samlingar). Under 1900-talets första del fanns ett fåtal
verksamma kvinnliga landskapsarkitekter. Endast en kvinna, Ruth Brandberg, finns idag representerad med en egen samling hos ArkDes.

”Här finns betydligt mer att hämta än vad man vid en första anblick kan tro, men det krävs
nästan en detektivs blick för att finna det”. Så beskriver docent Catharina Nolin utbudet av kvinnliga landskapsarkitekter verksamma under 1900-talets första hälft i Arkitektur- och designcentrums (ArkDes) samlingar. Genom att studera ett antal manliga arkitekters samlingar har Catharina fått fram information om kvinnliga landskapsarkitekters medverkan som tidigare varit okänd.

I sin studie av ett antal manliga arkitekters ritningsmaterial upptäckte Catharina flera
samarbeten mellan dem och kvinnliga landskapsarkitekter. I vissa fall har ritningarna varit signerade av de kvinnliga landskaparkitekterna. Ibland har ett brev eller artikel avslöjat deras medverkan. Delar av det material som Catharina studerat i ArkDes samlingar är digitaliserade. Posterna i databasen är uppdaterade och de kvinnliga arkitekternas namn finns nu inlagda.

Mer info:

Läs mer på www.digitaltmuseum.se (sök på I museets dolda vrår)

Läs mer om Nolins forskning i forskningsantologin Forskning i centrum:

http://www.arkdes.se/blog/posts/i-museets-dolda-vrar

Blogginlägg:
http://www.arkdes.se/blog/posts/sveriges-forsta-kvinnliga-tradgardsarkitekter-i-nytt-ljus

Läs mer om konferensen här:
http://www.arkdes.se/articles/o-rattvis-stad/genusperspektiv-pa-tradgardar

Kontaktperson:
Monica Sand, forskningskoordinator,
ArkDes, Tfn: 0702-20 05 40.

Maria Östman, kommunikationsstrateg,
ArkDes, Tfn: 073-273 36 00

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta

Öppettider

Utställningar:
Tis 10-20
Ons-sön 10-18
Bibliotek:
Tis-tors 13-17
Fre 13-16
Forskarexpedition: 
Tis-tors 13-17
Fre stängt


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman