2017-12-14 11:36Pressmeddelande

ArkDes skapar nytt rum för utställningar. Här är första bilderna.

null

Under 2018 öppnar ArkDes ett nytt utställningsrum som kommer inrymma mindre och mer snabbfotade utställningar. Rummet kommer att vara en plattform för design, arkitektur och utställningsmakande från Sverige och världen. Syftet är att ge svenska och internationella konstnärer, arkitekter och designer en plats att visa sina arbeten.

För ArkDes besökare kommer lokalen att vara en pulserande och ständigt omväxlande plats för experimentella och utforskande utställningar som visar samtida design och arkitektur. Rummet kommer också husera ArkDes årliga pepparkakshusutställning och Ung Svensk Form.

För gestaltningen av det nya utställningsrummet arrangerades en arkitekttävling, ett så kallat parallellt uppdrag, och nu har en vinnare korats – Dehlin Brattgård Arkitekter med förslaget Room with a view. Övriga inbjudna arkitekter i tävlingen var Christin Svensson Arkitektur och Krupinski Krupinska Arkitekter.

“Room with a view är det förslag som bäst förkroppsligar det nya rummet som en plattform för nya och spännande arbeten av svenska och internationella framväxande arkitektur- och designkontor. Den industriella karaktären i förslaget bryter mot det äldre exercishuset och skvallrar om ArkDes nya inriktning som en arena där de traditionella arkitektur- och designområdena kommer att samspela med nya fält”, säger juryn.

Så här beskriver vinnaren Dehlin Brattgård Arkitekter sitt förslag: “ArkDes nya utställningsrum är ett publikt rum som kan användas i sin helhet, invändigt och utvändigt, nerifrån och upp. Insidan är ett robust och flexibelt utställningsrum utan begränsningar medan utsidan erbjuder en alternativ och råare utställningsyta. Med en lätt stålkonstruktion tillverkad i enkla standardmaterial vill vi åstadkomma en så rik upplevelse som möjligt för besökarna. Tanken är att man ska kunna interagera med hela rummet och uppleva utställningar från flera håll, samtidigt som de blir en del av det exteriöra motivet och den nya bilden av ArkDes”.

Om det parallella uppdraget

För att belysa projektets komplexitet ur flera aspekter valde ArkDes att arrangera ett parallellt uppdrag om utformningen av galleriet. De inbjudna kontoren representerar en nya våg av unga, nyskapande arkitektkontor med uttalat internationell profil. Förslagen har lämnats in anonymt för bedömning och först efter beslut om vilket förslag som ska realiseras har anonymiteten brutits.

Juryn har bestått av: Pye Aurell Ehrström, Marge arkitekter, Kieran Long, överintendent ArkDes, Sandra Nolgren, kommunikationsansvarig ArkDes.

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
Karta

Öppettider

Utställningar:

Tisdag 10-20

Onsdag - torsdag10-18

Fredag 10-20

Lördag och söndag 11-18

Bibliotek:

Tisdag - torsdag 13-17

Fredag 13-16

Forskarexpedition:

Tisdag - torsdag 13-17


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman