2017-09-11 08:20Pressmeddelande

ArkDes presenterar en bortglömd skatt ur möbelhistorien

null

Upptäck HI-gruppen: hantverk-, möbel- och interiörmästarna från 1960-talet. Utställningen HI-gruppen – hantverk i plaståldern samlar 30 objekt – från möbler till fotografier – som tillsammans berättar en historia om möbelhantverkets renässans i en tidsålder som annars förknippas med moderna industriella material och industriell produktion.

Den nu närmast mytiska HI-gruppen (Hantverksmästare och Inredningsakitekter) var välkänd på sin tid, men utställningen på ArkDes är den första där gruppens verk samlats och ställts ut sedan sedan 60-talet. Utöver fotografier och arkivmaterial ur ArkDes egna samlingar innehåller utställningen även unika originalalster och prototyper från HI-gruppens historia.

I samband med utställningen publicerar ArkDes boken HI-gruppen och hantverkets återkomst i samarbete med Carlsson Bokförlag. Boken är skriven av Johan Örn, intendent på ArkDes, och utgör ett underlag för utställningen.

“HI-gruppen försökte återuppliva den svenska möbelkonsten och sätta hantverket i centrum igen. ArkDes samlingar innehåller unika fotografier av HI-gruppens verk tagna av Sune Sundahl, och dessa är med i utställningen,” säger Johan Örn, intendent på ArkDes.

HI-gruppen grundades år 1957 och medlemmar var inte bara formgivare som Åke Axelsson, Hans Johansson och John Kandell, utan även konsthantverkare och inredningsarkitekter. Gruppens syfte med en sådan kombination var att föra samman inredningsarkitekter och möbelformgivare tidigt i den kreativa processen, och därigenom skapa möjligheter att experimentera utan att behöva oroa sig för kommersiella förutsättningar. Det var också en plats där prototyper för industriell tillverkning kunde skapas. Samtidigt var initiativet även en reaktion mot den danska dominansen inom den moderna möbelkonsten. HI-gruppens underliggande budskap var att möbelhantverk var något som även svenskarna förstod sig på.

Initiativet till att bilda gruppen togs av inredningsarkitekten Stig Lönngren. När gruppen var som störst bestod den av sexton medlemmar: Inredningsarkitekterna Åke Axelsson, Hans Johansson, John Kandell, Erik Karlström, Hans Kempe, Thea Leonhard, Lars-Erik Ljunglöf, Stig Lönngren och Stig Åke Nordell. Snickarmästarna Anders Berglund, Lars Larsson, Erik Lindgren och David Sjölinder samt tapetserarmästarna Gösta Engström och Åke Nilsson. Holger Johansson var gruppens plåtslagarmästare.


Fakta:

Utställningsperiod: 13 september – 19 november 2017

Sakkunnig: Johan Örn, intendent på ArkDes

Producent: Lena Landerberg

Utställningsscenografi: TAF arkitektkontor

Grafisk form: Johannes Molin

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
Karta


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman