2020-05-13 07:46Pressmeddelande

ArkDes öppnar upp - Utställning om Kiruna pressvisning 27 maj

Cred: Hufton + Crown, Courtesy of Henning Larsen (2018). 
Cred: Hufton + Crown, Courtesy of Henning Larsen (2018).

ArkDes öppnar upp - Kiruna Forever pressvisning 27 maj

Den 2 juni återöppnar ArkDes. Varmt välkommen på en förhandsvisning av ArkDes stora vårutställning Kiruna Forever. Utställningen innehåller bland annat specialtagna fotografier av Iwan Baan, en av världens främsta arkitekturfotografer och 
1:1-rekonstruktion av det nyligen nedmonterade stadshuset.

27 maj kl.9-10. Osa senast 25 maj till maria.ostman@arkdes.se

I Kiruna  pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Stadskärnan flyttas tre kilometer åt nordost på grund av utbyggnaden av den järnmalmsgruva som Kiruna är uppbyggt kring. En tredjedel av befolkningen måste flytta från sina hem, hela kvarter och kända byggnader rivs eller flyttas och en ny stad tar form. Men hur flyttar man en hel stad?

Cred: Erik Lefvander. Kiruna stadshus 2018.
Bilden visar stadshuset i Kiruna innan flytten påbörjas. 
Med tillstånd av författaren Lefvanders bilder är en del av

Cred: Erik Lefvander. Det sista ljuset, 2018. Bild ur svit som dokumenterar det tomma stadshuset kort före rivningen. I samarbete med Ylva Frid.

Kiruna Forever undersöker den pågående flytten genom att visa över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen. Ända från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden. I anslutning till utställningen ger ArkDes, i samarbete med Arkitektur Förlag, ut en bok med samma titel. Kontakta maria.ostman@arkdes.se för recensionsex.

Exempel på medverkande i utställningen: Iwan Baan, Anne Dessing and Michiel van Iersel; Design Earth, Henning Larsen, Ingela Johansson, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango, New Mineral Collective, Outi Pieski, Sandellsandberg Arkitekter, Studio Folder, Territorial Agency, Anja Örn, Tomas Örn, Fanny Carinasdotter; Liselotte Wajstedt, White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten, med flera.

Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar utställningen kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker. Vilka begränsningar har våra naturresurser? Vad händer med invånarnas identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur bestämmer vi vad av kulturarvet som ska sparas och vad som ska offras? Hur påverkas urfolket samernas traditionella näringar? Hur permanenta är städerna vi lever i?

Cred: Jussi Tiainen. Outi Pieski medverkar i Kiruna Forever.

Cred: Jussi Tiainen. Outi Pieski, Ruossalas bálgát (Korsande stigar), 2014. Installation utförd med samma teknik och material som används vid tillverkningen av samiska sjalar. Medverkar i Kiruna Forever.

Utställningen inkluderar intervjuer med Kiruna-medborgarna och en 1: 1-rekonstruktion av det nyligen nedmonterade stadshuset. I Kiruna Forever får besökaren också se verk av Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Axel Törneman och Nils Nilsson Skum från Kiruna kommuns samling samt ArkDes unika och omfattande egna samling med verk av Per Olof Hallman, Gustaf Wickman, Ralph Erskine, Arthur von Schmalensee, Hakon Ahlberg, Örjan Lüning, med flera.

ArkDes följer riktlinjer och rekommendationer kring det nya coronaviruset. Inför återöppningen 2 juni har museet ökat städrutinerna och vidtagit åtgärder för att kommunicera att besökarna ska hålla avstånd.

För allas trygghet och för att motverka spridning av covid 19 vidtas några speciella åtgärder på pressvisningen: Det är begränsat antal deltagare och avstånd kommer att hållas mellan alla medverkande.
Vi uppmanar alla som känner minsta förkylningssymptom att stanna hemma (och välkomnar er för privat visning vid ett senare tillfälle).

Utställningen visas den 2 juni 2020 - 7 februari 2021. Fri entré.

Utställningen är producerad av ArkDes. Parallellt pågår en utställning på Konstmuseet i Norr, Norrbottens nya länskonstmuseum med bas i Kiruna. Några konstverk har specialbeställts gemensamt och visas samtidigt på båda arenorna.

 Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman