2020-12-17 07:57Pressmeddelande

ArkDes Open Call 2021: Gemensamma rum och mellanrum.

Arkitekter, formgivare, designers och andra yrkesverksamma inom gestaltningsområdet kan nu söka finansiering för nytänkande och innovativa projekt.

Vi tror på att arkitektur, form och design kan visa vägen framåt för en hållbar samhällsutveckling. I den här utlysningen låter vi aktörerna i branschen själva formulera utmaningarna och hitta lösningarna för framtiden, säger Linda Kummel, chef för ArkDes Think Tank.

Cred: Elsa Soläng.

Cred: Elsa Soläng.

Temat för ArkDes Open Call 2021 är Gemensamma rum och mellanrum. ArkDes söker projekt som på ett innovativt sätt utmanar och skapar nya idéer kring de offentliga ytorna, både utomhus, inomhus och i relationen däremellan. Det kan handla om allt ifrån väl gestaltade designobjekt som gör stor skillnad på en plats till de större processerna och ingreppen i samhällsutvecklingen.

Utlysningen riktar sig till alla professioner som är inblandade i utformningen av den fysiska miljön. Minst två aktörer, med olika yrkesbakgrund, ska vara inblandade i varje projekt.

 – Samverkan är nyckeln till en bättre samhällsutveckling. När flera olika professioner och kompetenser kraftsamlar gemensamt kan vi nå flera steg längre, säger Linda Kummel.

Utlysningen öppnar den 8 december 2020 och stänger den 14 februari 2021. Ansökan och mer info här

ArkDes Think Tank är en del av ArkDes. Det är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Pressinfo och intervjuer: Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se, 073-273 36 00.

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman