2015-09-10 12:50Pressmeddelande

ArkDes Mötesplats: Teman klara för 2015–2016

null

Inom ramen för ArkDes Mötesplats arbetar en nytillsatt redaktion med stöd av två externa referensgrupper med att identifiera utmaningar, målkonflikter och lösningar på två centrala teman: BOSTAD och RÄTTVIS STAD.

ArkDes Mötesplats ska samordna och driva diskussioner framåt inom olika teman. Genom att bjuda in extern expertis skapas grunden för en rad publika aktiviteter med syfte att fördjupa och ge förslag till lösningar på centrala frågor kring varje aktuellt tema. Det tematiska arbetet landar i en rad publika aktiviteter, artiklar, program och samarbeten under 2015-2016 och avslutas i en publikation som summerar arbetet inom respektive tema och föreslår åtgärder för politiken. Inom tema BOSTAD kommer ArkDes även att genomföra en större utställning under våren och sommaren 2016.

”Arkitektur, form och design är skarpslipade verktyg för att skapa en ny, mer hållbar utveckling. Tanken är att ArkDes Mötesplats ska samordna och driva arbetet framåt tillsammans med samarbetspartners och ArkDes övriga organisation” säger Sofia H Bernstone, verksamhetsledare för ArkDes Mötesplats.


Tema – RÄTTVIS STAD
Trots att politik, planering och forskning fokuserar på hållbara städer och hållbar utveckling står vi istället inför en situation där klyftorna både nationellt och internationellt ökar mellan de som har och de som inte har - ekonomisk, politisk, social – makt och rättigheter. Vilken roll kan arkitektur, form och design spela för ett demokratiskt och jämlikt samhälle?

Referensgrupp RÄTTVIS STAD:
Anna Rehnvall – FORES, Carlos Rojas – Miklo, Daniel Poohl – Expo, Elof Hellström – Cyklopen,
Emilia Hallin – Bergkrantz Arkitekter, Ester Barinaga — Professor (mso) in Social Entrepreneurship, Copenhagen business school, Gabriella Olshammar – Göteborgs universitet, Johanna Nenander – Codesign, Nazem Tahvilzadeh – Mångkulturellt centrum, Vanja Larberg – Göteborg stad, S2020.

Tema – BOSTAD
Just nu är inflyttningen till våra städer större än någonsin. En rusande urbanisering gör att priserna på bostäder skjuter i höjden och att bostadsbristen blir allt mer akut. Gentrifiering och segregation följer i dess kölvatten, liksom efterfrågan på alternativa boendeformer. Hur ser målkonflikterna ut som hindrar ett ökat och varierat byggande? Vilka åtgärder behövs för att komma vidare?

Referensgrupp BOSTAD:
Dan Hallemar – tidningen Arkitektur och Podcasten Staden, Eric Clark – Professor, LUCID (Lund University Center of Excellence for the Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability), Erik Stenberg – Lärare och forskare, KTH Arkitekturskolan, Jenny Lindroth – Situation Stockholm, Lisa Daram – Arkus, Nils Söderlund – Arkitekt, Byggemenskaper, Ola Andersson, Arkitekt Reinhold Lennebo – Fastighetsägarna, Sara Westin – Uppsala Universitet, Staffan Schatner – Byggemenskaper, Titti Olsson – Movium, Vanda Kehr – jagvillhabostad.nu, Viktoria P Gutierrez – Malmö stad.

ArkDes portal Hållbar stad
En viktig del av ArkDes Mötesplats är webbplatsen Hållbar Stad. I december 2014 ingick Boverket och ArkDes ett avtal om en gemensam webblösning för regeringsuppdraget – Plattform för hållbar stadsutveckling och den befintliga portalen Hållbar Stad. Just nu pågår utvecklingen av den nya webbplatsen och som kommer att lanseras under hösten 2015.

Läs mer om ArkDes Mötesplats:
http://www.arkdes.se/motesplats

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman