2023-01-27 12:13Pressmeddelande

ArkDes leder session om design på EU-konferens på uppdrag av Kulturdepartementet

Jenny Nordberg, designer och kreativ ledare i  SPOK, är en av talarna på EU-konferensen Frihet att skapa. Foto: Daniel Engvall. Jenny Nordberg, designer och kreativ ledare i  SPOK, är en av talarna på EU-konferensen Frihet att skapa. Foto: Daniel Engvall.

Hur kan design bidra till ett hållbart och klimatneutralt samhälle? Det är utgångspunkten när ArkDes, på uppdrag av Kulturdepartementet, håller i programpunkten Design och livsmiljöer den 17 februari på EU-konferensen Frihet att skapa i Umeå. Medverkande talare förutom ArkDes överintendent Kieran Long, är den prisade designern och kreativa ledaren i  SPOK, Jenny Nordberg och Philip Näslund, Utvecklingsstrateg, Umeå kommun.                                   

Under konferensen, som är del av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023, talar ArkDes överintendent Kieran Long om designens roll i omställningsarbetet och kopplingen till det europeiska initiativet New European Bauhaus. Designern Jenny Nordberg berättar om en digital plattform, som sprider sig som en löpeld över Sverige, som kopplar ihop mindre tillverkare och industrier med designers, konstnärer och arkitekter för att stödja lokala materialval och produktionskedjor. Från ett, för konferensen, lokalt perspektiv lyfter Umeås utvecklingsstrateg Philip Näslund vikten av kunskap i rollen som beställare av designtjänster genom det internationellt uppmärksammade projektet Station of Being. Projektet utmanar utformningen av något så allmänt som en busshållplats och hur den kraftfullt kan bidra till att öka antalet som använder kollektivtrafik. Inför sessionen har Form/Design Center, Röhsska, SVID och Svensk Form bidragit med inspel.

”Aktörer inom politik, policy och infrastruktur står inför nya utmaningar. Processer, dialoger, material och metoder behöver radikalt förändras i en hållbar riktning. Med vår medverkan vill vi visa på kraften och mångfalden i design och designprocesser genom att lyfta två konkreta framstående och internationellt uppmärksammade exempel”, säger Kieran Long, överintendent ArkDes.

Läs mer om hela programmet för konferensen här.

Deltagare: 

Kieran Long, överintendent, ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, har över 25 års erfarenhet inom arkitektur och design. Han kom närmast från Victoria and Albert Museum i London där han 2013–2017 var chef för avdelningen Design, Architecture and Digital. Long har även varit handledare vid Royal College of Art, medverkat i ett stort antal internationella tidskrifter inom området och varit tv-presentatör för BBC. Sedan 2022 ingår han i styrelsen för V&A Dundee och i den strategiskt rådgivande grupp som tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet som planeras i Helsingfors. 

Kieran Long, överintendent, ArkDes deltar på EU-konferensen. Cred: Elisabeth Toll.

Jenny Nordberg, är en flerfaldigt belönad industridesigner (MFA) baserad i södra Sverige, som arbetar utforskande och tvärvetenskapligt för att vidga den samtida uppfattningen om design och designern. SPOK är en produktionsplattform som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, allt från hantverk till industrier. SPOK vill främja utvecklingen av lokal produktion och konsumtion i Sverige. Idag har SPOK samlat 319 tillverkare och spridit sig till sju av sveriges regioner. SPOK grundades och utvecklades av Jenny Nordberg, som också är dess kreativa ledare.  

Jenny Nordberg, är en flerfaldigt belönad industridesigner (MFA) baserad i södra Sverige, som arbetar utforskande och tvärvetenskapligt för att vidga den samtida uppfattningen om design och designern. SPOK är en produktionsplattform som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, allt från hantverk till industrier. SPOK vill främja utvecklingen av lokal produktion i Sverige och på sikt även mer lokal konsumtion och har idag samlat 319 tillverkare och har idag spridit sig till sju av sveriges regioner. SPOK grundades och utvecklades av Jenny Nordberg, som också är dess kreativa ledare.

Jenny Nordberg, är en flerfaldigt belönad industridesigner (MFA) baserad i södra Sverige, som arbetar utforskande och tvärvetenskapligt för att vidga den samtida uppfattningen om design och designern. Foto: Petra Bindel.

Philip Näslund, är utvecklingsstrateg på Umeå kommun. Philip har under de senaste tolv åren arbetat med miljöpolitik och miljöstrategier på regional och kommunal nivå i Sverige. De senaste åren har Philip varit strategisk utvecklare och politisk rådgivare med inriktning på klimatneutralitet och Umeås bidrag till EU:s uppdrag om 100 klimatneutrala och smarta städer. Philip är också expert på cirkulär ekonomi och valdes 2022 in i styrelsen för Sveriges strategiska innovationsprogram Re:Source. 

Philip Näslund, Utvecklingsstrateg, Umeå kommun 
Philip har under de senaste tolv åren arbetat med miljöpolitik och miljöstrategier på regional och kommunal nivå i Sverige. De senaste åren har Philip varit strategisk utvecklare och politisk rådgivare med inriktning på klimatneutralitet och Umeås bidrag till EU:s uppdrag om 100 klimatneutrala och smarta städer. Philip är också expert på cirkulär ekonomi och valdes 2022 in i styrelsen för Sveriges strategiska innovationsprogram Re:Source.

Philip Näslund, Utvecklingsstrateg, Umeå kommun Philip har under de senaste tolv åren arbetat med miljöpolitik och miljöstrategier på regional och kommunal nivå i Sverige. Foto: Annika Dahlén.

Om ArkDes arbete, New European Bauhaus och praktiknära forskning.
ArkDes arbetar med politikområdet Gestaltad livsmiljö och är drivande i debatten om designens och arkitekturens roll i utvecklingen av våra städer och samhällen.  

För att möta omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle har EU som ambition att skapa vackra, hållbara, inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Initiativet kallas New European Bauhaus. I Sverige antogs Politik för gestaltad livsmiljö 2018 som ska öka genomslaget för arkitekturen, formens och designens möjligheter att bidra till ett mer jämlikt, hållbart och mindre segregerat samhälle. Kopplingen mellan New European Bauhaus och Politik för gestaltad livsmiljö skapar unika förutsättningar för att driva på omställningsarbetet, bland annat genom att skapa utrymme för designpraktiker att bidra. ArkDes är en av få aktörer som omsätter policy i praktiken genom praktiknära forskning. Till exempel i det Vinnovafinansierade innovationsprojektet Street Moves och det nyligen utlysta Power of Places i Malmö. 

Om EU-konferensen Frihet att skapa
Konferensen tar avstamp i utgångspunkten att konstnärlig frihet är en förutsättning för kulturella och kreativa branscher att kunna blomstra. Under konferensen utforskas sambandet ur olika aspekter, med talare och experter från hela EU. Företrädare för EU-medlemsstater och EU-kommissionen på tjänstepersonsnivå, icke-statliga organisationer och andra företrädare från sektorn samlas under två dagar kring en av Europas viktigaste kulturpolitiska frågor: Om friheten att skapa. Läs mer här. 

För mer information och intervjuer: Maria Östman, 073-273 36 00 maria.ostman@arkdes.se

 

 

 


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman

Relaterade presskit