2023-07-05 08:32Pressmeddelande

ArkDes i nordiskt samarbete för att främja hållbarhet

När stadsplanering börjar med en trädgård. Brendeland & Kristoffersen architects har designat ett stadsutrymme för ett ännu inte existerande område i Lunds kommun, Sverige. Foto: Geir BrendelandNär stadsplanering börjar med en trädgård. Brendeland & Kristoffersen architects har designat ett stadsutrymme för ett ännu inte existerande område i Lunds kommun, Sverige. Foto: Geir Brendeland

ArkDes stärker samarbetet med nordiska aktörer inom design och arkitektur. Syftet är att öka förståelse för hur disciplinerna kan bidra till grön omställning och hållbart värdeskapande, både i Norden och internationellt. Det nordiska nätverket lanseras och offentliggörs idag formellt vid World Congress of Architects i Köpenhamn (UIA) i närvaro av ministrar och nordiska representanter.

Ett gemensamt mål är att nordiska politiker och beslutsfattare ska få en djupare förståelse för den roll som design och arkitektur kan spela i den gröna omställningen, på ett sätt som gynnar både näringslivet och den offentliga sektorn.

ArkDes överintendent Kieran Long tror att det nordiska samarbetet kommer att bli en betydande styrka:

ArkDes har haft en ledande roll i att visa på vad en arkitektur- och designinstitution kan bidra med för framtidens städer i Sverige. Det känns självklart att bli en del av ett nätverk tillsammans med andra fantastiska och extraordinära nordiska institutioner, med vilka vi under lång tid haft goda relationer med. Vi ser fram emot att tillsammans accelerera arbetet med hur arkitektur och design kan bidra till att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle samtidigt som vi lär av varandra. Det råder ingen tvekan om att design och arkitektur är viktiga, för att inte säga avgörande, verktyg för att skapa den sociala, kulturella och miljömässiga förändring som vi strävar efter. De nordiska ländernas delade värderingar skapar en grund för att vara testplats för det.

Idén till nätverket uppstod när handels- och industriminister Jan Christian Vestre från Norge träffade Islands kultur- och industriminister Lilja Alfreðsdóttir i Oslo 2022. De står båda på scenen idag vid World Congress of Architects för att markera starten på ett ökat nordiskt samarbete inom design och arkitektur. 

Nästa steg i nätverkets arbete blir att kartlägga det befintliga ekosystemet för design och arkitektur, samt att konkretisera en gemensam vision och riktning med tillhörande aktiviteter.

Organisationerna bakom skapandet av det nordiska nätverket: 

DOGA, Norge

Dansk Design Center (DDC), Danmark

Dansk Arkitektur Center (DAC), Danmark

Archinfo, Finland

Design Forum Finland, Finland

Iceland Design and Architecture, Island

ArkDes, Sverige

Dessutom har nätverket fått värdefull input från bland annat Form/Design Center, Sveriges Arkitekter, SVID, Svensk Form, SAFA, Designinfo, Arkitektforbundet, NAL, Arkitektforeningen och Danish Design Council.

Om UIA-kongressen:

Union of International Architects (UIA) anordnar vart tredje år en världskongress för arkitekter. För första gången arrangeras kongressen i Norden, som ett samarbete mellan Norge, Finland, Danmark, Sverige, Island och Färöarna. Den nordiska paviljongen på UIA-kongressen är ett samarbete mellan de nordiska arkitektföreningarna och Nordiska ministerrådet.

https://uia2023cph.org/

 

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman