2006-09-08 17:23Pressmeddelande

Arctic Cities – Kiruna, Oulo, Tromsø: Utställning i den Nordiska paviljongen på Arkitekturbiennalen i Venedig 2006

11 september – 19 november

Den 11 september öppnar den tionde arkitekturbiennalen i
Venedig. Årets tema är ”Cities, architecture and society” valt
av Richard Burdett utställningsansvarig för Biennalen.
Det är första gången som stadsplanering och
stadsutveckling står i fokus. Bland frågeställningarna finns:
ökad rörlighet, social integration och hållbar utveckling.

I den nordiska paviljongen visas ”Arctic Cities – Kiruna,
Oulu, Tromsø, en utställning producerad gemensamt av
de finska, norska och svenska arkitekturmuseerna,
koordinerad från Finland. Utställningen anknyter till det
övergripande temat med en presentation av de tre nordliga
städerna. Gemensamt för städerna är att de står inför stora
förändringar och en period av urban förnyelse.

Samordnande kommissarie är Eija Salmi vid universitetet i
Oulu. Utställningsarkitekt är Roy Mänttäri, vid Finlands
Arkitekturmuseum. Utställningen visas i den gemensamma
nordiska paviljongen ritad av den norske arkitekten Sverre
Fehn, invigd 1962.

Till utställningen hör en tidning i tabloidformat som är
gratis för besökarna (på engelska och italienska).
Den går att hämta på Arkitekturmuseets hemsida:
www.arkitekturmuseet.se

Koordinerande kommissionärer:
Finland: Eija Salmi, Roy Måänttäri och Severi Blomstedt.
Norge: Eva Madshus, Ulf Grønvold, Knut Eirik Dahl och Hege
Pålsrud
Sverige: Bitte Nygren, Mats Winsa och Karin Åberg Waern

För mer information kontakta:
Karin Åberg Waern, Arkitekturmuseet
Tel: 08-587 270 82, 070-1900779
karin.abergwaern@arkitekurmuseet.se

Pressbilder finns att hämta på
www.arkitekturmuseet.se/press
Användarnamn: media
Lösenord: media
Biennalens hemsida: www.labiennale.org


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman