2007-01-29 17:32Pressmeddelande

Architecture, Consumption, and the Welfare State: Perspectives on Swedish Modernism

9-11 februari på Arkitekturmuseet

På konferensen diskuteras den roll som modern arkitektur, stadsplanering och konsumtion har spelat i det svenska 1900-talet. Arkitektur och konsumtion var centrala begrepp i formandet av ”folkhemmet”, och i konstruktionen av den moderna individen. Konferensen kommer också att placera arkitekturforskningen i en bredare diskussion kring makt och ideologi, med utgångspunkt bland annat i Michel Foucaults teorier.

Deltagare:
Yvonne Hirdman, Henrik Berggren, Ylva Habel, Helena Mattsson, Reinhold Martin, Lisa Brunnström, Penny Sparke, Francesco Dal Co, Eva Rudberg, Thordis Arrhenius, Sven–Olov Wallenstein, Joan Ockman.

Tider för konferensen:
Fredag 9 februari kl 13-18
Lördag 10 februari kl 13-18
Söndag 11 februari kl 10-17

Konferensen hålls på engelska. Fri entré och föranmälan. Konferensen arrangeras av Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein på Arkitekturmuseet och stöds ekonomiskt av Framtidens kultur och Vetenskapsrådet.

Kontakt och föranmälan: kristina.dalberg@arkitekturmuseet.se

http://www.architectureandconsumption.com/


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman