2004-11-25 15:19Pressmeddelande

ARCHITECTURE 1900

Stockholm, Helsinki, Tallinn, Riga, St. Petersburg
4 december–30 januari 2005, Arkitekturmuseet, Skeppsholmen

Pressvisning 3 december, kl 11.00.
OSA senast torsdag 2 december till: annelie.kurttila@arkitekturmuseet.se

Vernissage lördag 4 december kl. 14.00.
Vandringsutställningen Architecture 1900: Stockholm, Helsinki, Tallinn, Riga, St Petersburg berättar om arkitekturkontakterna mellan Östersjöländerna under åren 1895–1915. Perioden bröt med 1800-talets stilarkitektur och prövade sig fram till en friare arkitektur med nya material, asymmetriska former, ornamental dekor och äkta material.

Urbaniseringen i industrialismens efterföljd medförde att de stora städerna i regionen växte rekordartat. Helsingfors, Tallinn och Riga dubblerade sin folkmängd under bara några årtionden. Stockholms folkmängd ökade med flera hundra tusen och S:t Petersburg växte till en av de största städerna i Europa. Utställningen presenterar dessa städers utveckling under perioden, med arkitektur och byggande som utgångspunkt.

Arkitekturritningarna i utställningen framstår som konstverk i sig.
Två exempel är Eliel Saarinens akvarell över tsarens mottagningsrum på Helsingfors järnvägsstation och Carl Bergstens perspektiv av Hjorthagens kyrka.

Utställningen, som Arkitekturmuseet tog initiativ till 1999, är resultatet av ett samarbete mellan arkitekturmuseerna i Estland, Finland, Lettland och Sverige samt St Petersburgs historiska museum och Länsstyrelsen på Gotland. Till grund ligger forskarrön från samtliga länder. Utställningen har tidigare visats i Tallinn, S:t Petersburg, Riga och Helsingfors.

Förutom drygt 150 ritningar, varav många original, och 300 fotografier visar utställningen akvareller, planscher, tidskrifter och reklam.

ARCHITECTURE 1900 – IN A NEW LIGHT
I anslutning till utställningen arrangerar Arkitekturmuseet ett
internationellt seminarium. Var står forskningen om denna rika epok i arkitekturhistorien? Är perioden utforskad? Vilken relevans har arkitekturen vid sekelskiftet 1900 i Östersjöregionen för arkitekturutvecklingen och samhället idag? Forskare från olika länder diskuterar epokens arkitektur och dess forskning.
Tid: 21-22 januari 2005.
Plats: Auditoriet, Arkitekturmuseet/Moderna Museet
Seminariet är kostnadsfritt.

För program se www.arkitekturmuseet.se

För vidare information kontakta Annelie Kurttila, 08-587 270 48
annelie.kurttila@arkitekturmuseet.se
Pressbilder och pressinformation finns på Arkitekturmuseets hemsida www.arkitekturmuseet.se
Välj pressrum. Namn: media Lösenord: media


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman