2006-09-08 17:32Pressmeddelande

Älvmagedon - En utställning om framtidens stad 3 oktober - 3 december, 2006

Älvmageddon är ett antal projekt som är tänkta att stimulera till diskussion om framtidens stad. Projekten representerar reflektioner över möjliga framtidsscenarier än faktiska förslag. Med Göteborg som utgångspunkt vidgar Zork diskussionen till att omfatta tankar om människans villkor i förhållande till naturen och planetens utveckling i stort. Genom att flytta upp staden på ben eller gräva ner den i marken vill arkitekterna på Zork visa att städer inte längre kan planeras efter traditionella principer. Stadsplanerare och arkitekter måste ta hänsyn till extrema väderförhållanden. Detta kräver ett nytt tänkande och ny arkitektur.
Utställningen "Älvmageddon" är en vidareutveckling av den uppmärksammade multimediaföreläsningen med samma namn som kontoret har hållt vid ett flertal universitet och kulturinstitutioner. Zork grundades 2004 av arkitekterna Anders Holmer och Kristina Dalberg med syfte att verka för visionär arkitektur.
De arbetar gränsöverskridande inom konst, arkitektur och samhällsdebatt.
FÖRELÄSNING I samband med öppningen av utställningen kommer Zork att hålla multimediaföreläsningen “Älvmageddon”. 3 oktober kl. 1800 i Hörsalen Arkitekturmuseet. KORT OM ZORK: Kontoret grundades hösten 2004 av arkitekterna Kristina Dalberg och Anders Holmer.
Kristina Dalberg (född 1979) är utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola och Technische Universität Wien.

Anders Holmer (född 1977) är utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola och Universidade do Porto.
. UTSTÄLLNINGEN Utställningen är i Portalen och består av fem stora modeller med tillkommande planscher. Den har tidigare visats på Stadsmuseet i Göteborg. För mer information kontakta Kristina Dalberg Tel: 08-587 270 48, kristina.dalberg@arkitekturmuseet.se Pressbilder finns på www.arkitekturmuseet.se/pressrum Användarnamn: media Lösenord: media


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman