2007-01-22 10:20Pressmeddelande

AbNorm - Hemmet i ett genusperspektiv

AbNorm Hemmet i ett genusperspektiv 30 januari – 11 mars 2007 Arkitekturmuseet har som målsättning att ge en inblick i de diskussioner som pågår vid utbildningarna för arkitektur och
form i Sverige idag. Som ett led i detta presenterar museet två examensprojekt på temat form och genus. Projekten har gjorts
på två olika institutioner, Konstfack och KTH, under 2006.

Projekten är ett försök till att belysa och visualisera en genusdiskussion med form och arkitektur. De är gjorda av arkitekt Camilla Andersson och industridesigner Karin Ehrnberger och går under namnet AbNorm.

Gemensamt för projekten är att de visar två olika tolkningar av norm-begreppet.

Karin Ehrnberger har exempelvis låtit sin mixerstav och borrmaskin byta formspråk. Detsamma gäller två sittmöbler som vid första anblick ser feminin respektive maskulin ut. Men inget är som det ser ut. Brukaren som sätter sig på den "feminina möbeln" får genast en maskulin kroppshållning. Det motsatta gäller för den som sätter sig på den "maskulina möbeln" som med ens får en traditionellt feminint kroppshållning. Könsroller och stereotyper belyses på ett lekfullt och effektfullt sätt.

Camilla Andersson har låtit uppgifter från Statistiska centralbyrån rörande familj och hem ligga till grund för ett flerbostadshus.
I flerbostadshuset finns olika typer av bostäder utifrån olika utgångspunkter. Till exempel låter hon löneskillnaderna mellan kvinnor och män påverka utformningen av singelmannen respektive singelkvinnans bostäder.

Utställningen öppnas den 30 januari kl 17.00, då utställarna kommer att berätta mer om sina projekt.

FÖRELÄSNING:
I samband med öppningen av utställningen, ca kl. 18, kommer docent Eva Rudberg att leda ett samtal om genus,arkitektur och formgivning.
Deltagare: Kerstin Wickman, Sara Ilstedt Hjelm, Brady Burroughs, Kerstin Kärnekull, Anne-Marie Elmqvist, Camilla Andersson, Karin Ehrnberger.

KORT OM UTSTÄLLARNA:
Camilla Andersson (född 1977) har en magisterutbildning i arkitektur och tog examen från Kungliga Tekniska Högskolan 2006.

Karin Ehrnberger (född 1977) har en magisterutbildning i industridesign och tog examen från Konstfack 2006.

UTSTÄLLNINGEN:
Utställningen är i Portalen och består av ett antal modeller och prototyper samt tillhörande planscher. För mer information kontakta Kristina Dalberg Tel: 08-587 270 48, kristina.dalberg@arkitekturmuseet.se Pressbilder finns på www.arkitekturmuseet.se/press
Användarnamn: media
Lösenord: mediaOm ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman