2012-11-19 09:00Pressmeddelande

2012 års Einar Mattsson-stipendiater är utsedda

Einar Mattssons stiftelse för bygg- och fastighetsteknisk forskning tilldelar Sara Brolund de Carvalho och Anja Linna för genomförande av forskningsprojektet "Våra gemensamma rum", samt Johannes Brattgård för projektet ”Återanvändning av svenska 1800-tals kyrkor”.

Juryns motivering:

Sara Brolund de Carvalho och Anja Linna tilldelas 2012 års Einar Mattsson-stipendium om 35 000 kr för forskningsprojektet ”Våra gemensamma rum”. Stipendiaterna har identifierat en viktig fråga i stadsplaneringen om på vilket sätt gemensamhetslokaler och allmänna rum kan bidra till social hållbarhet. Den billiga hyreslokalen eller föreningslokalen har blivit en allt mer nedprioriterad företeelse. Projektförslaget ställer den välgrundade frågan om hur man kan hitta en modell för gemensamhetslokaler i ett modernt perspektiv, och föreslår en spännande forskningsmetodik som inkluderar fältstudier, kartläggning, dialog och förmedling, för vidare kunskapsspridning om det dialogskapande och förenande rummets roll.

Johannes Brattgård tilldelas 5000 kr för projektet ”Återanvändning av svenska 1800-tals kyrkor”, som undersöker den samtida problematiken med det tomma kyrkorummet. Projektet syftar till att skapa debatt, och undersöker möjligheter att omskapa kyrkor som nya sekulära publika byggnader och omformulera detta kulturarv för nya gemensamma syften.

2012 års jury bestod av: - Ruben Aronsson Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, - Lisa Daram, kanslichef för Arkus, stiftelse för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad, - Anders Ränk, Einar Mattsson AB, och Malin Zimm, arkitekt och sakkunnig koordinator på Arkitekturmuseet.

Vid utdelningsceremonin på Arkitekturmuseet lördagen den 10 november 2012 kl 12 deltog Arkitekturmuseets chef Lena Rahoult och Anders Ränk, Einar Mattsson AB.

Bakgrund: Byggmästare Einar Mattsson grundade stiftelsen 1998 i samband med att det nya Moderna Museet och Arkitekturmuseet invigdes. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning som utvecklar byggteknik och fastighetsförvaltning. Arkitekturmuseet är utsett att förvalta stiftelsen och utse stipendiater.

För mer information: Maria Östman, maria.ostman@arkitekturmuseet.se, 08-587 270 07. Arkitekturmuseet, Skeppsholmen, Stockholm www.arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman