2018-08-17 11:16Nyheter

Pressinbjudan. Paneldebatt med politiker 28 aug. Vad är offentlig lyx? Vilka är de politiska visionerna för det offentliga rummet?

null

Pressinbjudan. Paneldebatt med politiker 28 aug. Vad är offentlig lyx? Vilka är de politiska visionerna för det offentliga rummet?

28 augusti kl. 18 i Aula ArkDes.

OSA. senast 27 augusti till maria.ostman@arkdes.se

Möt ledande politiker från Stockholms stad i en paneldebatt om vår gemensamma stadsmiljö och vilken stad vi vill ha. Vilka krafter och ideologier är det som formar framtidens Stockholm? Hur skapar vi en trygg och öppen stad för alla?

Medverkar: Jan Valeskog (S), Daniel Helldén (MP), Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C)) och Kieran Long, överintendent ArkDes. Moderator, Sanna Rayman, debattchef Dagens Samhälle.

I anslutning till Public Luxury, en utställning om Sverige idag, de utmaningar samhället står inför och vår gemensamma arkitektur och design. 

I samarbete med Dagens Samhälle.


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman