2016-01-21 10:01Nyheter

Påminnelse: Bostadsdebatt på ArkDes idag. Bo. Nu. Då: Staden växer.

null

Hur påverkar flyktingvågen bostadsbyggandet? Var får barnen plats? Hur kan vi bygga med kvalitet när mycket ska byggas snabbt? Bostadskrisen är akut i Sverige. Under hela 2016 arbetar ArkDes med att belysa bostadsfrågan under rubriken Bo. Nu. Då. Idag den 21 januari kl.13.00 sparkar vi igång temat med debatt- och diskussionsdagen Bo. Nu. Då: Staden växer.

Förutom diskussioner ges smakprov på ArkDes stora bostadsutställning som öppnar 16 april, samt filmer, bilder och modeller från våra samlingar.

Delta vid en programpunkt eller var med hela eftermiddagen.

Intervjufrågor och anmälan för media: maria.ostman@arkdes.se


Program:

Moderator under dagen är Karin Andersson, landskapsarkitekt på DIS/ORDER och skribent på Tidskriften STAD.


13.00–13.45. Bygg, bygg, bygg!

I kölvattnet av bostadskrisen ropar allt fler efter regelförenklingar och standardsänkningar för att få fram fler bostäder. Andra pekar på behovet av nya arkitektur- och designlösningar för att möta behoven. Hur påverkar flyktingvågen bostadsbyggandet?

- Carlos Rojas, grundare och ägare Miklo

- Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges arkitekter

- Jelena Mijanović, arkitekt Codesign

- Jonas Anund Vogel, doktorand KTH Live-In Lab

- Daniel Ewerman, industridesigner Transformator


14.00–14.45. Sköna hem för vem?

Alla vill vi känna oss hemma. Vilka ingredienser ingår i en trivsam boendemiljö? Om allt från material till mångfald. Var får barnen plats? Och de socialt marginaliserade?

- Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt Stadsmiljöavdelningen, Trafikkontoret Stockholms stad

- Ola Broms Wessel, arkitekt Spridd

- Emma Jonsteg, arkitekt Utopia

- Jenny Lindroth, verksamhetsledare Situation Stockholm


15.00–15.45. Den täta och hållbara staden – en utopi?

Stockholm växer så det knakar, liksom många andra städer i landet. Men vilka är visionerna? Hur bygger vi bostäder och stadsdelar som berikar livet och staden. Som sparar på jordens resurser. För alla plånböcker. Och så att stadens själ behålls?

- Torleif Falk, arkitekt och byggeneral, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

- Sandra Frank, marknadschef Folkhem

- Johanna Wiklander, stadsarkitekt Linköping


16.00–16.45. Har vi råd att bygga utan kvalitet?

Det råder en skriande brist på bostäder, hur gör vi för att säkerställa kvaliteten när mycket ska byggas snabbt? Kan offentliga upphandlingar ställa tuffare krav? Och vad är egentligen kvalitet?

- Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie och ingenjör, ordförande Byggnadsvårdsföreningen

- Ingrid Elam, chef och dekan Konstnärlig fakulteten, Göteborgs universitet

- Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega


17.00– 18.00. Från bostadsbrist till flyktingkris

Om bostadsutvecklingen 1942–2015, med Göteborg som utgångspunkt.

- Jan Jörnmark, författare och ekonomisk historiker. Just nu aktuell med boken: Göteborg – mellan segregation och kreativitet.

Under hela 2016 arbetar ArkDes med bostadsfrågor under Bo. Nu. Då – på olika ställen i landet – via olika kanaler.


Läs mer om Bo. Nu. Då här»


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman